Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Kde tato pravidla platí?

Jestliže se na vás vztahují pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení, platí pro vás v těchto zemích:

Evropská unie

Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko

Spojené království

Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení již pro Spojené království a ve Spojeném království od 1. ledna 2021 neplatí. Práva osob, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení uzavřená mezi EU a Spojeným královstvím, jsou však i nadále chráněna.

V případě osob, na něž se dohoda o vystoupení nevztahuje, se koordinace sociálního zabezpečení mezi EU a Spojeným královstvím řídí příslušným protokolem k dohodě o obchodu a spolupráci. I když se protokol pravidlům EU podobá a zahrnuje řadu oblastí, neposkytuje stejnou úroveň ochrany jako nařízení EU.

Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko

  • Island, Lichtenštejnsko, Norsko (země EHP)
  • Švýcarsko

Nová nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 se od 1. ledna 2012 vztahují na Švýcarsko a od 1. června 2012 i na Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Na Island, Lichtenštejnsko a Norsko se od 2. února 2013 vztahuje také nařízení č. 465/2012.

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Vztahy se zeměmi mimo EU

EU v současné době připravuje rozhodnutí Rady přidružení, které vychází z dohod o přidružení s Alžírskem, Izraelem, Marokem, Tuniskem a Severní Makedonií. Toto rozhodnutí zajistí možnost převodu určitých dávek (například důchodů) na základě vzájemné výměny se státními příslušníky EU. V současnosti se dávky převádějí pouze v případech, kdy to umožňují vnitrostátní právní předpisy či bilaterální dohoda.

Další informace

Další informace najdete v odpovědích na časté dotazy.

Potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte?

Kontaktujte službu Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT
O právní radu můžete požádat na stránkách Your Europe - Poradenství

Sdílet tuto stránku