Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Kde tato pravidla platí?

Jestliže se na vás vztahují pravidla EU o koordinace sociálního zabezpečení, platí pro vás v:

Evropské unii (EU)

(Belgii, Bulharsku, České republice, Chorvatsko, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, Irsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku)

Spojené království

Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení se od 1. ledna 2021 již pro Spojené království a ve Spojeném království neplatí. Práva osob, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení uzavřená mezi EU a Spojeným královstvím, jsou však nadále chráněna.

EHP a Švýcarsku

  • v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku (zemích EHP)
  • a ve Švýcarsku

Nová nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 se od 1. ledna 2012 vztahují na Švýcarsko a od 1. června 2012 i na Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Na Norsko, Island a Lichtenštejnsko se od 2. února 2013 vztahuje také nařízení č. 465/2012.

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Vztahy s nečlenskými státy EU

EU v současné době připravuje rozhodnutí Rady přidružení, které vychází z dohod o přidružení s Alžírskem, Severní Makedonií, Izraelem, Marokem a Tuniskem. Toto rozhodnutí zajistí, že bude možné převádět určité dávky (například důchody) na základě vzájemné výměny se státními příslušníky EU. V současnosti jsou dávky převáděny pouze v případech, kdy to umožňují vnitrostátní právní předpisy či bilaterální dohoda.

Další informace

Více informací najdete v odpovědích na časté dotazy.

Sdílet tuto stránku