Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Waar gelden deze regels?

Als u onder de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU valt, kunt u zich op deze regels verlaten in:

De Europese Unie (EU)

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Verenigd Koninkrijk

De EU-regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid zijn vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. De rechten van personen die onder het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vallen, blijven echter beschermd.

De EER en Zwitserland

  • Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-landen)
  • Zwitserland

Uw rechten, land per land

De Verordeningen 883/2004 en 987/2009 zijn sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland en sinds 1 juni 2012 op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Sinds 2 februari 2013 is ook Verordening 45/2012 van toepassing op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Wat zijn uw rechten, land per land?

Betrekkingen met niet-EU-landen

De EU werkt momenteel aan een besluit van de Raad gebaseerd op de associatieovereenkomsten met Algerije, Marokko, Tunesië, Noord-Macedonië en Israël. Het besluit zal de exporteerbaarheid van bepaalde uitkeringen, zoals pensioenen, garanderen op basis van wederkerigheid ten opzichte van EU-onderdanen. Momenteel worden de uitkeringen enkel geëxporteerd als dat in de nationale wetgeving of in een bilaterale overeenkomst bepaald is.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie

Delen