Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Waar gelden deze regels?

Als u onder de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU valt, zijn deze regels op u van toepassing in:

De Europese Unie (EU)

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Het Verenigd Koninkrijk

De EU-regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid zijn vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. De rechten van personen die onder het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vallen, blijven echter beschermd.

Voor personen die niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen, wordt de coördinatie van de sociale zekerheid tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk geregeld bij het desbetreffende protocol bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Hoewel het protocol vergelijkbaar is met de EU-regels en een breed toepassingsgebied heeft, voorziet het niet in een beschermingsniveau dat identiek is aan dat van de EU-verordeningen.

De Europese Economische Ruimte en Zwitserland

  • Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-landen).
  • Zwitserland.

De nieuwe Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 zijn sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland en sinds 1 juni 2012 op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Sinds 2 februari 2013 is Verordening (EU) nr. 465/2012 ook van toepassing op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Uw rechten, land per land

Betrekkingen met niet-EU-landen

De EU werkt momenteel aan een besluit van de Associatieraad gebaseerd op de associatieovereenkomsten met Algerije, Marokko, Tunesië, Noord-Macedonië en Israël. Het besluit zal de exporteerbaarheid van bepaalde uitkeringen, zoals pensioenen, garanderen op basis van wederkerigheid ten opzichte van EU-onderdanen. Momenteel worden de uitkeringen enkel geëxporteerd als dat in de nationale wetgeving of in een bilaterale overeenkomst bepaald is.

Meer informatie

Meer hierover vindt u bij onze veelgestelde vragen.

Heeft u nog hulp nodig?

Nog niet gevonden wat u zocht?

Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vraag hulp bij problemen met een overheidsinstantie (Solvit)
Vraag juridisch advies bij Your Europe — Advies

Delen