Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Reizen & werken in Europa

EU-regels:

 • zorgen ervoor dat u gemakkelijk in een ander EU-land kunt gaan werken
 • beschermen uw rechten op het gebied van sociale zekerheid in Europa

Werken in een ander EU-land

Vrij verkeer van werknemers is een grondbeginsel van de EU.

Als EU-burger heeft u het recht om:

 • werk te zoeken in een ander EU-land
 • in dat land te werken zonder een werkvergunning
 • in dat land te wonen als u er werkt
 • in dat land te verblijven, ook als u er niet meer werkt
 • dezelfde behandeling te krijgen als burgers van dat land op het gebied van werk, arbeidsomstandigheden en alle sociale en fiscale voordelen

Vrij verkeer van werknemers

Coördinatie van de sociale zekerheid

Dankzij de EU-regels zijn de nationale socialezekerheidsstelsels op elkaar afgestemd om ervoor te zorgen dat u overal in de EU krijgt waar u recht op heeft (EU 27 + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

De coördinatie berust op vier principes:

 • U valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts bijdragen in één land.
 • U heeft dezelfde rechten en plichten als de burgers van het land waar u verzekerd bent.
 • Wanneer u een uitkering aanvraagt, wordt er indien nodig rekening gehouden met voorgaande periodes waarin u in andere landen verzekerd was, werkte of woonde.
 • Als u recht heeft op een uitkering van een land, ontvangt u deze doorgaans ook als u in een ander land woont.

Als u ziek wordt of gewond raakt terwijl u op reis bent in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, heeft u dankzij de coördinatie van de sociale zekerheid op vertoon van uw Europese zorgpas recht op behandeling.

Coördinatie van de sociale zekerheid

Delen