Заетост, социални въпроси и приобщаване

Преместване и работа в Европа

С правилата на ЕС:

 • се улеснява достъпът за гражданите до работа в друга страна от ЕС
 • се защитават вашите социалноосигурителни права, когато се местите в рамките на Съюза

Работа в друга страна от ЕС

Свободното движение на работници е основен принцип на ЕС.

Гражданите на ЕС имат право да:

 • търсят работа в друга страна от Съюза
 • работят там без да им е необходимо разрешително за работа
 • живеят там за тази цел
 • пребивават там дори и след като са приключили работата си
 • бъдат третирани като гражданите на съответната страна по отношение на достъпа до заетост, условията на труд и всички други социални и данъчни предимства

Повече за свободното движение на работници

Координиране на социалното осигуряване

С правилата на ЕС се координират националните социалноосигурителни системи, за да се гарантира, че получавате дължимото ви, когато се местите в Европа (27-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия и Швейцария).

Следват се четири основни принципа:

 • за вас се отнася законодателството само на една страна, така че плащате вноски само в една страна
 • имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате
 • когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо
 • ако имате право на парични обезщетения в една страна, по принцип можете да ги получите дори ако живеете в друга страна от ЕС

Ако се разболеете или се нараните, докато пътувате в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария или Обединеното кралство, благодарение на координацията на социалноосигурителните системи имате право да получите необходимите здравни грижи, ако носите със себе си европейската здравноосигурителна карта.

Повече за координацията на социалноосигурителните системи

Споделете тази страница