Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wyjazd do pracy do innego kraju UE

Przepisy UE:

 • ułatwiają Ci jako obywatelowi podejmowanie pracy w innym kraju UE
 • chronią Twoje prawa do zabezpieczenia społecznego, kiedy przeprowadzasz się do innego kraju UE.

Praca w innym kraju UE

Swobodny przepływ pracowników to jedna z podstawowych zasad UE.

Obywatele UE mają prawo:

 • poszukiwać pracy w innym kraju UE
 • podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę
 • zamieszkiwać w tym kraju ze względów zawodowych
 • pozostać tam nawet po wygaśnięciu umowy o pracę
 • być traktowani na równi z obywatelami danego kraju w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i innych przywilejów socjalnych i podatkowych.

Więcej informacji o swobodnym przepływie pracowników

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE służą koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, aby zagwarantować, że możesz korzystać z praw, które Ci przysługują, kiedy przemieszczasz się w Europie (UE 27 + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

U podstaw tej koordynacji leżą cztery główne zasady:

 • W danym czasie jesteś objęty przepisami jednego kraju, tak więc składki opłacasz tylko w jednym kraju.
 • Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, w którym korzystasz z ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 • Jeśli ubiegasz się o świadczenia, Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub zamieszkiwania w innych krajach uwzględnia się w stosownych przypadkach.
 • Jeśli masz prawo do świadczenia pieniężnego z jednego kraju, możesz je zasadniczo otrzymać, nawet gdy mieszkasz w innym kraju.

Jeśli podczas podróży w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, dzięki koordynacji zabezpieczenia społecznego masz prawo do niezbędnego leczenia, pod warunkiem że możesz okazać swoją Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Więcej informacji o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Udostępnij tę stronę