Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Kontakt

  • Porady, które pomogą rozwiązać praktyczne problemy związane z korzystaniem ze swoich praw w Europie
  • Ogólnych informacji na tematy europejskie we wszystkich oficjalnych językach UE
  • Zadzwoń na bezpłatny numer telefonu 00800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w UE. Więcej na ten temat…

Informacje i dokumentację na temat działalności Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego można uzyskać w punkcie kontaktowym Europe Direct.

Informacje dla prasy i mediów: Dziennikarze powinni kierować pytania bezpośrednio do rzecznika.

Adres pocztowy
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIA

 

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę