Informacje w wielu językach

Staramy się zachować rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności Unii Europejskiej a kwestiami praktycznymi, takimi jak koszt tłumaczenia.

Niektóre rodzaje treści, jak na przykład prawodawstwo, są zawsze dostępne we wszystkich językach UE. Inne treści mogą być dostępne tylko w jednym języku lub w kilku językach – ich wybór zależy od wyników badań potrzeb użytkowników wskazujących, które języki pozwolą nam dotrzeć do jak największej liczby odbiorców w najbardziej efektywny sposób.

Wszystkie treści publikowane są przynajmniej w języku angielskim, ponieważ z badań wynika, że język ten umożliwia nam dotarcie do ok. 90 proc. osób odwiedzających nasze strony, dla których jest to preferowany język obcy albo język ojczysty. Monitorujemy również zachowanie użytkowników stron, aby sprawdzić, czy starają się otworzyć strony w danym języku, tak abyśmy mogli złożyć zlecenie przetłumaczenia stron, które cieszą się największym zainteresowaniem.

Zawartość portalu jest stale poszerzana o nowe treści i aktualizowana. Oznacza to, że strona internetowa niedostępna w wybranym przez użytkownika języku być może obecnie jest właśnie tłumaczona. Tłumaczenia publikujemy w miarę ich udostępniania.

Wyszukiwanie treści w swoim języku

Portal zawiera treści w 24 językach urzędowych UE. Są to:

angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Język, w którym przeglądane są strony portalu, jest wskazany na górze każdej strony. Aby zmienić język, wystarczy kliknąć ikonę wyboru języka. Wyświetlą się wtedy języki, w których strona jest dostępna.

 Konsultacje publiczne i informacje zwrotne

Aby ułatwić Europejczykom udział w procesie kształtowania polityki i stanowienia prawa w UE, Komisja Europejska regularnie ogłasza konsultacje publiczne, udostępniając do tego celu kwestionariusze online. Kwestionariusze te są zawsze dostępne przynajmniej w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a często także w większości pozostałych języków UE. Kwestionariusze konsultacji publicznych dotyczące nowych inicjatyw wymienionych w programie prac Komisji są z zasady dostępne w 23 językach urzędowych UE.

Więcej informacji o konsultacjach publicznych i o tym, jak można wnieść wkład w proces kształtowania polityki i stanowienia prawa w UE, znajduje się na stronie „Wyraź swoją opinię”.