Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kontaktinformācija

  • Padomus, kas jums palīdzēs pārvarēt praktiskas problēmas, izmantojot savas tiesības Eiropā.
  • Vispārīgu informāciju par ES jautājumiem jebkurā ES oficiālā valodā
  • Zvaniet uz bezmaksas numuru 00800 6 7 8 9 10 11 no jebkuras ES valsts. Uzzināt vairāk…

Uz informācijas un dokumentācijas pieprasījumiem, kas saistīti ar Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta darbību, atbildēs informatīvais dienests “Europe Direct”.

Kontakti ar preses un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem: Žurnālistiem jāuzdod jautājumi tieši preses pārstāvim.

Pasta adrese
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM

 

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: