Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošana

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija proklamēja Eiropas sociālo tiesību pīlāru sociālajā samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi, kas notika Gēteborgā (Zviedrija) 2017. gada 17. novembrī. Pīlārā noteikti 20 pamata principi un tiesības taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu atbalstam, un tie strukturēti trijās sadaļās:

  • vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum,
  • taisnīgi darba nosacījumi,
  • sociālā aizsardzība un iekļautība.

Pīlārs ir pirmais sociālo tiesību kopums, ko ES iestādes pasludinājušas kopš Pamattiesību hartas 2000. gadā. Lai praktiski īstenotu 20 tiesības un principus, Komisija sāka konkrētas iniciatīvas Eiropas līmenī.

Ievēlētā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iestājās par pīlāru savā uzrunā Eiropas Parlamentā, Strasbūrā, 2019. gada jūlijā un savās politikas pamatnostādnēs Eiropas Komisijas nākamajam pilnvaru termiņam, paziņojot par citām darbībām šo principu un tiesību piemērošanai.

Lai gan vairums Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīku ir dalībvalstu, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības ziņā, Eiropas Savienības iestādes – un īpaši Eiropas Komisija – var palīdzēt, nosakot ietvaru un sniedzot norādes.

Vairāk par šo iniciatīvu

Ieteikt šo lapu: