Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

It-twassil tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni pproklamaw il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali fis-Summit Soċjali għall-Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir f’Gothenburg, l-Iżvezja, fis-17 ta’ Novembru 2017. Il-Pilastru jistabbilixxi 20 prinċipju u dritt ewlenin li jappoġġjaw swieq tax-xogħol ġusti u li jiffunzjonaw tajjeb, strutturati madwar tliet kapitli:

  • opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq tax-xogħol,
  • kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti,
  • protezzjoni u inklużjoni soċjali.

Il-Pilastru huwa l-ewwel sett ta’ drittijiet soċjali proklamati mill-istituzzjonijiet tal-UE sa mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fis-sena 2000. Biex l-20 dritt u prinċipju jiġu implimentati fil-prattika, il-Kummissjoni nediet inizjattivi konkreti fil-livell Ewropew.

Il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, impenjat ruħha għall-Pilastru fid-diskors tagħha quddiem il-Parlament Ewropew fi Strasburgu f’Lulju 2019 u fil-linji gwida politiċi tagħha għall-mandat tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss, fejn ħabbret azzjonijiet ulterjuri biex timplimenta l-prinċipji u d-drittijiet.

Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-għodod għat-twettiq tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jinsabu f’idejn l-Istati Membri, kif ukoll f’idejn is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea – u b’mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea – jistgħu jgħinu billi jistabbilixxu l-qafas u jagħtu d-direzzjoni.

Aktar tagħrif dwar l-inizjattiva

Ixxerja din il-paġna