Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid Euroopa sotsiaalõiguste samba välja 17. novembril 2017 Rootsis Göteborgis toimunud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel. Sambasse on koondatud 20 olulisemat põhimõtet ja õigust, mis toetavad õiglast ja hästi toimivat tööturgu. Need on jagatud kolme peatükki:

  • võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule,
  • õiglased töötingimused,
  • sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus.

Sammas on esimene sotsiaalõiguste kogum, mille ELi institutsioonid on välja kuulutanud pärast põhiõiguste harta vastuvõtmist 2000. aastal. 20 õiguse ja põhimõtte ellu rakendamiseks pakkus komisjon välja konkreetsed Euroopa tasandi algatused.

Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen rõhutas sotsiaalõiguste samba olulisust 2019. aasta juulis Strasbourgis Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes ja Euroopa Komisjoni järgmise ametiaja poliitilistes suunistes, milles ta teatas edasistest meetmetest nende põhimõtete ja õiguste rakendamiseks.

Kuigi suur osa samba eesmärkide täitmiseks vajalikest vahenditest on liikmesriikide ning sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna käsutuses, saavad ka Euroopa Liidu institutsioonid ja eelkõige Euroopa Komisjon kaasa aidata sobiva raamistiku kujundamise ja suundanäitava tegevuse kaudu.

Lisateave algatuse kohta

Jaga seda lehte