Küsimused Euroopa Liidu kohta

Võtke ühendust Euroopa Komisjoniga

Võtke ühendust asjaomase talitusega

Osakondade/talituste loetelu Kohalikud esindused ELis Kohalikud esindused väljaspool ELi

Komisjoni töötajad

Leidke töötaja

 

Pressibürood

Pressikontaktid ja akrediteerimine

Vastutav töötleja

Kui soovite kontrollida, muuta või kustutada oma isikuandmeid, mida veebisait Europa ja selle alamsaidid on teie kohta talletanud, võtke palun ühendust teabevahetuse peadirektoraadi Europa veebisaidi teabevahetuse üksusega.

 

ELi institutsioonide külastamine

Euroopa Komisjoni külastamine Teiste ELi institutsioonide, asutuste ja ametite külastamine

Probleemide lahendamine ja kaebused

Kuidas esitada kaebust?