Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen

Pilarissa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä. 

Se on kehitetty lähinnä euroalueen maita silmällä pitäen, mutta sitä voidaan soveltaa kaikkiin niihin EU:n jäsenvaltioihin, jotka haluavat siihen osallistua.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteinen tehtävä.

EU-maiden johtajat antoivat yhteisen julistuksen sosiaalisten oikeuksien pilarista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017.

Jaa tämä sivu