Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych

Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, który odbył się w Göteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Filar praw socjalnych obejmuje 20 kluczowych zasad i praw, które służą wspieraniu sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy i które zorganizowano w trzech rozdziałach:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  • uczciwe warunki pracy
  • ochrona socjalna i włączenie społeczne.

Filar ten stanowi pierwszy zbiór praw socjalnych ogłoszony przez instytucje UE od czasu uchwalenia w 2000 r. Karty praw podstawowych. Aby zastosować te 20 praw i zasad w praktyce, Komisja podjęła konkretne inicjatywy na szczeblu europejskim.

W wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu w lipcu 2019 r. oraz w wytycznych politycznych na następną kadencję Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała swoje zobowiązanie do realizacji filaru i ogłosiła dalsze działania na rzecz wdrożenia jego zasad i praw.

Wiele narzędzi potrzebnych do realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych znajduje się w rękach państw członkowskich, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, ale instytucje Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisja Europejska, mogą posłużyć pomocą, ustanawiając ramy działań i wyznaczając ich kierunek.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy

Udostępnij tę stronę