Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností

Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlásily iniciativu Evropský pilíř sociálních práv na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu, který se konal 17. listopadu 2017 ve švédském Göteborgu. Pilíř stanoví 20 klíčových zásad a práv, které podporují spravedlivé a řádné fungování trhů práce, a je rozdělen do tří kapitol:

  • rovné příležitosti a přístup na trh práce
  • spravedlivé pracovní podmínky
  • sociální ochrana a začlenění.

Pilíř představuje první soubor sociálních práv vyhlášený orgány EU od roku 2000, kdy byla přijata Listina základních práv. Komise zahájila konkrétní iniciativy na evropské úrovni, aby těchto 20 práv a zásad uvedla do praxe.

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se ve svém projevu před Evropským parlamentem ve Štrasburku v červenci 2019 a ve svých politických směrech pro mandát příští Evropské komise zavázala k prosazování pilíře a oznámila další kroky, jimiž se budou tyto zásady a práva uskutečňovat.

Řadu nástrojů k realizaci evropského pilíře sociálních práv sice mají v rukou členské státy, sociální partneři a občanská společnost, ovšem orgány Evropské unie – a zejména Evropská komise – mohou pomoci tím, že stanoví rámec a budou určovat směr.

Více informací o iniciativě

Sdílet tuto stránku