Ochrana osobních údajů

Evropská komise se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie.

Tato politika se vztahuje na všechny internetové stránky Evropské komise s doménou europa.eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • u všech elektronických služeb správce údajů zajišťuje, aby byly poskytovány v souladu s politikou ochrany soukromí
 • na uplatňování ustanovení uvedeného nařízení dohlíží u Evropské komise pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností

 • ve všech institucích vykonává nezávislý dohled v této oblasti evropský inspektor ochrany údajů

Internetové stránky Evropské komise v rámci domény ec.europa.eu mohou odkazovat na stránky třetích stran. K používání obsahu třetích stran na našich internetových stránkách může být nutné přijmout jejich konkrétní podmínky, včetně jejich vlastní politiky týkající se souborů cookie, nad nimiž nemá Komise žádnou kontrolu.

Elektronické služby

Elektronická služba (neboli e-service) na serveru Europa je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a evropskými orgány.

V současné době Europa nabízí 3 druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům snadný a efektivní přístup k informacím
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby
 • transakční služby, které umožňují realizaci všech základních forem transakcí s EU, jako je např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor pracovníků, registrace na akce, objednávky dokumentů atp.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje o využití vašich údajů tyto informace:

 • jaké informace se shromažďují
 • za jakým účelem
 • pomocí jakých technologických nástrojů
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny
 • jak získáte přístup ke svým údajům, abyste si mohli ověřit jejich správnost, případně je opravit
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu vašich údajů
 • na koho se můžete obrátit v případě dotazů či stížností

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu Europa.

Používání této služby však můžete odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se zobrazí v záhlaví první stránky, kterou navštívíte, nebo přímo na stránkách služby Europa Analytics.

Pokud zvolíte, že nechcete tuto službu používat, nebude to mít na vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa žádný dopad.

Další informace o službě Europa Analytics

Kontaktní informace

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je k dispozici tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje váš lokální software pro zasílání elektronické pošty a umožní vám zaslat vaše připomínky do k tomu určené e-mailové schránky.

Jestliže zprávu tímto způsobem zašlete, budou vaše osobní údaje shromážděny pouze za účelem zodpovězení dotazu.

Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Zabezpečení údajů

Shromážděné osobní údaje uchovává Evropská komise v souladu s ustanovením rozhodnutí ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

V případě, že jsou shromážděné osobní údaje uchovávány na počítači externího subdodavatele jednajícího jako zpracovatel, jsou vázány zvláštními smluvními doložkami a povinnostmi o zachování důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně údajů, které bylo přijato v dubnu 2016. 

 

Ověření, úprava a vymazání údajů

Chcete-li si ověřit osobní údaje, které jsou o vás v rámci portálu Europa a jeho dílčích stránek uchovávány, případně chcete-li tyto údaje opravit či smazat, zašlete prosím e-mail týmu z GŘ pro komunikaci, který odpovídá za stránky Europa (Europa Web Communication Unit), a to na adresu uvedenou níže.
Ve svém e-mailu jasně uveďte účel žádosti (ověření, oprava nebo vymazání osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Europa) a dále adresu URL internetových stránek, k nimž se žádost vztahuje.