Skip to main content
ESF for recovery
REACT EU (2021-23) and ESF+ (2021-27) will support the recovery from the COVID-19 crisis
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
New ALMA initiative financed by ESF+
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Commission adopts €2 billion Partnership Agreement with the Netherlands for 2021-2027

The Commission adopted its Partnership Agreement with the Netherlands, laying down the country's Cohesion Policy investment strategy worth €2 billion for the period 2021-2027.

Co je ESF+

What is esf+ collage
Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidského kapitálu. S rozpočtem ve výši téměř 99,3 mld. eur na období 2021–2027 bude i nadále významně přispívat k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.