Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – narozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Komise budete muset cookies buď přijmout nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala vaše preference (např. uživatelské jméno, preferovaný jazyk atd.).

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky Evropské komise většinou používají cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a řízené Komisí, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.

Toto jsou 3 typy cookies první strany, které používáme:

  • uložení preferencí uživatele
  • umožnění provozu stránky
  • shromažďování analytických údajů (o chování uživatelů při prohlížení)

Preference návštěvníků stránky

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Zaznamenávají:

  • zda jste souhlasili (nebo odmítli) s používáním souborů cookies dané stránky
  • zda jste již odpověděli na náš průzkum o užitečnosti obsahu stránek, který se objevuje ve vyskakovacím okně, aby se vás stránky neptaly znovu a znovu.
Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
eu_cookie_consent Souhlas s cookies Ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecsi Dotazník Uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu. Cookies první strany, 1 měsíc
cck3 Souhlas s cookies Ukládá vaše preference týkající se cookies třetí strany (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

Provozní soubory cookies

Cookie, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Zejména:

  • autentizační cookies
  • technické cookies požadované některými informačními systémy

Autentizační cookies

Ty se ukládají poté, co se na nějakou stránku Komise přihlásíte přes autentizační službu EU-Login. Automaticky tak akceptujete související pravidla ochrany soukromí.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
MyEACSDomain Správa identity Pamatují si vaši doménu Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_CASTGC Správa identity Identifikují vaše spojení Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_ECAS_SESSIONID Správa identity Identifikují dané spojení přes centrální autentizační službu Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECAS_PREFS Správa identity

Pamatují si vaše nastavení a preference:

uživatelské ID, uživatelské jméno, politiku cookies, režim ve vysokém kontrastu, režim ochrany soukromí, podrobné údaje o účtu po přihlášení, poslední zvolenou úroveň
Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASPRIVACY

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Autentizační údaje na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASTGC

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Autentizační údaje na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Autentizační údaje na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

Názvy těchto cookies se mohou z technických důvodů měnit (zejména jde o __Secure-CASTGC a __Secure-ECAS_SESSIONID).

 

Technické cookies

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
has_js Platforma pro správu korporátního obsahu, založená na open source softwaru Drupal

Zaznamenává, zda je ve vašem prohlížeči povolen Javascript.

Umožňují řádně fungování našich internetových stránek.
Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
JSESSIONID / CFID / CFTOKEN platformy Java / Coldfusion Udržují bezpečnost během dané návštěvy stránky. Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecsi Dotazník Uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu.

Cookies první strany, 1 měsíc

theoplayer-session-id Přehrávač audiovizuálních služeb Umožňuje autoanalýzu přehrávače, v současnosti se nepoužívá. localStorage Key, trvalá data
theoplayer-stored-network-info Přehrávač audiovizuálních služeb Umožňuje provést odhad šířky pásma přehrávače s cílem určit nejlepší počáteční šířku pásma a zvýšit tak uživatelskou zkušenost.

localStorage Key, trvalá data

EURES_CVO_SESSION_ID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Údaje o spojení na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_JVSE_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Údaje o spojení na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Údaje pro Liferay o spojení na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Údaje pro Liferay o spojení na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
LFR_SESSION_STATE_xxxxx

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Údaje pro Liferay o spojení na portálu EURES Cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
cck1atlassian-analytics.confluence.lock Veřejné stránky wiki Uchovává vypnutý analytický protokol Confluence

localStorage Key, trvalá data

confluence.sidebar.width Veřejné stránky wiki Pamatuje na šířku nabídky vlevo na stránce

localStorage Key, trvalá data

jquery.feature.detection.cache Veřejné stránky wiki Detekujte, kdy je stránka načtena z cache prohlížeče

localStorage Key, trvalá data

jquery.feature.detection.cache.useragent Veřejné stránky wiki Pamatuje si, zda je v prohlížeči k dispozici určitý prvek

localStorage Key, trvalá data

 

Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze neidentifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Komisí pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookie však můžete vždy odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně, nebo na stránce Europa Analytics.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
_pk_id# Služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo Rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje). Cookies první strany, uloženy 13 měsíců
_pk_ses# Služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo

Identifikuje stránky, které během jedné návštěvy prohlíží tentýž uživatel.

(anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje).
Cookies první strany, uloženy 30 měsíců

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Komise

You Tube
Internetový archiv
Google Maps
Twitteru
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Evropský parlament

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Komise. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Soubory cookies můžete kdykoli měnit/smazat – podrobnější údaje najdete na adrese aboutcookies.org.

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

Správa analytických cookies

Své preference týkající se souborů cookies od služby Europa Analytics můžete spravovat na speciální stránce Europa Analytics.