Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Komise budete muset cookies buď přijmout, nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala vaše preference (např. uživatelské jméno, preferovaný jazyk atd.).

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky Evropské komise většinou používají cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a řízené Komisí, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.  

Toto jsou 3 typy cookies první strany, které používáme:

  • uložení preferencí uživatele
  • umožnění provozu stránky
  • shromažďování analytických údajů (o chování uživatelů při prohlížení)

Preference návštěvníků stránky

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Zaznamenávají:

  • zda jste souhlasili (nebo odmítli) s používáním souborů cookies dané stránky
  • zda jste již odpověděli na náš průzkum o užitečnosti obsahu stránek, který se objevuje ve vyskakovacím okně, aby se vás stránky neptaly znovu a znovu.
Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
eu_cookie_consent souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECSI, Eurostat-SearchFeedback dotazník uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu cookies první strany, 1 měsíc
cck3 souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies třetí strany (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
cck1 souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) cookies první strany, uloženy 6 měsíců
clima_survey opatření v oblasti klimatu uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu cookies první strany, vymazány 1 den po zavření dotazníku
vymazány po 1 roce, pokud dotazník zodpovíte, nebo požádáte, abyste odpovídat nemuseli
econt_font_size příručka GŘ DEVCO po výběru z nabídky velikosti písma ukládá velikost písma, v němž chcete číst obsah internetové stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_resizable_width příručka GŘ DEVCO pamatuje si šířku nabídky vlevo na stránce cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_font_size praktická příručka úřadu EASO po výběru z nabídky velikosti písma ukládá velikost písma, v němž chcete číst obsah internetové stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_resizable_width praktická příručka úřadu EASO pamatuje si šířku nabídky vlevo na stránce cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
escoLanguage portál ESCO ukládá vaše preference týkající se jazyka cookies první strany vymazány po jednom týdnu
cookie-agreed archiv projevů ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) cookies první strany, 100 dnů
confluence.sidebar.width

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
pamatuje si šířku nabídky vlevo na stránce localStorage, persistent data
dashboard.route.last

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
pamatuje si preference u informací zobrazených v hlavním panelu uživatele localStorage, persistent data
tracesLanguage Aplikace TRACES NT ukládá vaše preference týkající se jazyka cookies první strany, 30 dnů
announcementTooltipIds Aplikace TRACES NT uchovává informace o tom, zda jste si již přečetli obsah vyskakujícího okna a zavřeli ho, aby se vás stránky neptaly znovu cookies první strany, 365 dnů
debug-mode Aplikace TRACES NT K řešení technických problémů cookies první strany, 365 dnů

Provozní soubory cookies

Cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Zejména:

  • autentizační cookies
  • technické cookies požadované některými informačními systémy

Autentizační cookies

Ty se ukládají poté, co se na nějakou stránku Komise přihlásíte přes autentizační službu EU Login. Automaticky tak akceptujete související pravidla ochrany soukromí.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
ECSSO Jednotné přihlášení EK Rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje). cookies první strany, uloženy 13 měsíců
Doména MyECas správa identity pamatují si vaši doménu cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_CASTGC správa identity identifikují vaše spojení cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_ECAS_SESSIONID správa identity identifikují dané spojení přes centrální autentizační službu cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECAS_PREFS správa identity

pamatují si vaše nastavení a preference:

uživatelské ID, uživatelské jméno, politiku cookies, režim ve vysokém kontrastu, režim ochrany soukromí, podrobné údaje o účtu po přihlášení, poslední zvolenou úroveň
cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASPRIVACY

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EURES cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASTGC

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EURES cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EURES cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

EURES_CAS_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility autentizační údaje na portálu EURES cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
AUTH platforma pro potravinové systémy používá se k přepínání mezi aplikacemi potravinových systémů a související autentizaci cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SECTOR platforma pro potravinové systémy používá se k přepínání mezi aplikacemi potravinových systémů a související autentizaci cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CFCASCOUNTPPPADMIN platforma PPP cookies k omezení počtu neúspěšných pokusů o přihlášení cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecasST společný schvalovací postup pro potravinové systémy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecasUser společný schvalovací postup pro potravinové systémy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
userRoles společný schvalovací postup pro potravinové systémy ukládá uživatelskou roli cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CFCASCOUNTADNS platforma ADNS cookies k omezení počtu neúspěšných pokusů o přihlášení cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_TNTSESSIONID platforma WebLogic udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_JSESSIONID platforma WebLogic udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
UserProfileRasff platforma WebLogic ukládá uživatelský profil cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_SAAASIISession platforma WebLogic udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

moviedb_session

databáze dílčího programu MEDIA (Kreativní Evropa) udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany, uloženy 2 hodiny

CASAuth

databáze dílčího programu MEDIA (Kreativní Evropa)

udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky

cookies první strany, uloženy 2 hodiny
GIS_s-regio-gis3-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONID regionální politika autentizace za účelem využití služby identifikace spojení / trvání prohlížecí relace
GIS_s-regio-gis4-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONID regionální politika autentizace za účelem využití služby identifikace spojení / trvání prohlížecí relace
GIS_s-regio-gis3-a.net1.cec.eu.intP_SESSIONID regionální politika autentizace za účelem využití služby identifikace spojení / trvání prohlížecí relace
_socrata_session_id regionální politika, portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky na začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
_core_session_id portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky na začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
_storyteller_session portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky na začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
logged_in portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy obsahuje ukazatel, zda se uživatel v probíhajícím spojení přihlásil hodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
connect.sid Platforma SANTE pro shromažďování údajů udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sid.sdi-code-linker Sestavovací program pro interoperabilitu údajů platformy SANTE udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

 

 

 

 

 

 

Názvy těchto cookies se mohou z technických důvodů měnit (zejména jde o __Secure-CASTGC a __Secure-ECAS_SESSIONID).

 

Technické cookies

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
has_js platforma pro správu korporátního obsahu, založená na open source softwaru Drupal

zaznamenává, zda je ve vašem prohlížeči povolen Javascript

umožňují řádně fungování našich internetových stránek
cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
JSESSIONID / CFID / CFTOKEN platformy Java / Coldfusion udržují bezpečnost během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECSI, Eurostat-SearchFeedback dotazník uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu

cookies první strany, 1 měsíc

theoplayer-session-id přehrávač audiovizuálních služeb umožňuje autoanalýzu přehrávače, v současnosti se nepoužívá localStorage Key, trvalá data
theoplayer-stored-network-info přehrávač audiovizuálních služeb umožňuje provést odhad šířky pásma přehrávače s cílem určit nejlepší počáteční šířku pásma a zvýšit tak uživatelskou zkušenost

localStorage Key, trvalá data

cck1atlassian-analytics.confluence.lock veřejné stránky wiki uchovává vypnutý analytický protokol Confluence

localStorage Key, trvalá data

confluence.sidebar.width veřejné stránky wiki pamatuje na šířku nabídky vlevo na stránce

localStorage Key, trvalá data

browser-metrics-journey veřejné stránky wiki jsou určeny pro ukazatele výkonnosti, ale zůstávají deaktivovány – žádné údaje se nezaznamenávají sessionStorage Key, platný po dobu 60 minut
X-Qlik-Session QlickSense otevře a udržuje spojení pro aplikaci X-Qlik cookies první strany, vymazány po 30 minutách neaktivity
wtEtrans. připojeno jako cílový jazyk překladu s časovým razítkem eTranslation ukládá vyžádaný překlad stránky, aby uživatel nemusel čekat při vyžádání překladu příště. localStorage Key, trvalá data
ApplicationGatewayAffinity portál zemědělsko-potravinářských údajů používá server Azure Gateway cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ApplicationGatewayAffinityCORS portál zemědělsko-potravinářských údajů používá server Azure Gateway cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EIPP_SESSION_ID Evropský portál investičních projektů (EIPP) uživatelská relace, další informace se neukládají cookies první strany, vymazány po 10 minutách (automaticky se prodlužuje, pokud je uživatel aktivní)
Vanilla / Vanilla-Vv / Vanilla-sid / Vanilla-tk fórum ESCO zabezpečení přihlašovacích údajů a úkonů na fóru ESCO cookies první strany s různou dobou trvání: Vanilla – jeden měsíc, Vv – jeden den, sid/tk – po dobu spojení
EURES_XXX_SESSION_ID EURES – Evropský portál pracovní mobility údaje o spojení na portálu EURES cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sid aplikační server Node.js + Expres udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
PHPSESSID platforma PHP udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CGISESSID platforma Perl/Apache udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
userSaasData autorizační služba uživatele udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
applicationMode společný schvalovací postup pro potravinové systémy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
X-CSRF-TOKEN společný schvalovací postup pro potravinové systémy používá se k prevencí útoků XSS, CSRF apod. cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
DPORead společný schvalovací postup pro potravinové systémy potvrzuje, že uživatel přečet prohlášení o ochraně osobních údajů cookies první strany, 1 rok
TNTSESSIONID nová technologická platforma TRACES udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SAASIISession autorizační služba uživatele udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SSESSxxxx SCICNet, znalostní centrum na téma tlumočení, archiv projevů identifikátor relace používaný stránkami v systému Drupal dočasné cookies, ukončeny s koncem relace
kci_stick_to_https znalostní centrum na téma tlumočení udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
XSRF-TOKEN

Databáze programu MEDIA (Kreativní Evropa), Newsroom

udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany, uloženy 2 hodiny
socrata-csrf-token regionální politika, portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky na začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
maintenance_ack portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy obsahuje ukazatel, zda uživatel v probíhajícím spojení odmítl oznámení o údržbě hodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
renderTrackingId_# portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy obsahuje libovolné celé číslo určující, kdy bylo dokončeno asynchronní zobrazení stránky pro účely pořízení jejího snímku libovolná celočíselná hodnota / 1 hodina
socrata_site_chrome_preview portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy dočasná značka, díky níž se zobrazují změny vzhledu stránek hodnota true/false / dočasné
hide-clp-manager portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy zaznamená, zda uživatel upřednostňuje odmítnutí odkazu na hlavní stránku katalogu hodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
browser_ack portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy zaznamená, zda uživatel upřednostňuje odmítnutí některých oznámení, která se na platformě objevují, např. ohledně údržby hodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
socrata-login-modal-accepted portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy zaznamená, zda uživatel přijal nepovinné oznámení před přihlášením, které některé domény vyžadují hodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
js_flash portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy ukládá podle potřeby dočasná oznámení určená uživatelům hodnota json / dočasné
atlassian-analytics.confluence.lock

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
pouze k uchovávání statistických údajů o používání Confluence localStorage, persistent data
atst.healthcheck.sensors.page-protocols

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
uchovává vypnutý analytický protokol Confluence localStorage, persistent data
confluence.sidebar.width

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
pamatuje si šířku nabídky vlevo na stránce localStorage, persistent data
dashboard.route.last

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
pamatuje si preference u informací zobrazených v hlavním panelu uživatele localStorage, persistent data
browser-metrics-journey

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky
jsou určeny pro ukazatele výkonnosti, ale zůstávají deaktivovány – žádné údaje se nezaznamenávají sessionStorage Key, platný po dobu 60 minut
MDR-EUDAMED-APP

MDR Eudamed

udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
newsroom_session Newsroom, PHP udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
newsroom_session2 Newsroom, PHP – loadbalancer udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sid.sdi-ddym SDI Data Dictionary Maker udržuje bezpečné připojení během dané návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ETX_JSID Trusted Exchange Platform udržuje bezpečné připojení během návštěvy stránky cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, vás nelze identifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Komisí pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookie však můžete vždy odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně, nebo na stránce Europa Analytics.

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je uložen
_pk_id# služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje) cookies první strany, uloženy 13 měsíců
_pk_ses# služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo

identifikuje stránky, které během jedné návštěvy prohlíží tentýž uživatel

(anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje).
cookies první strany, uloženy 30 měsíců

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Komise

You Tube
Internetový archiv
Google Maps
Twitteru
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Evropský parlament

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Komise. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

Správa analytických cookies

Své preference týkající se souborů cookies od služby Europa Analytics můžete spravovat na speciální stránce Europa Analytics.