Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Analýza, hodnocení, posouzení dopadů

© Bacho Foto / Fotolia

Evropská společnost i trhy práce se rychle mění. Tyto změny způsobuje řada faktorů, jako je globalizace, technický rozvoj a stárnutí obyvatelstva. 

Analýzou důležitých sociálních a pracovních trendů poskytuje Evropská komise podporu tvůrcům politiky. Další informace na toto téma získáte na těchto internetových stránkách v sekcích: 

Analýza zaměstnanosti a sociální situace

Hodnocením a posouzením dopadů politik a fondů v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování se zajišťuje, aby se politická opatření a právní předpisy EU vypracovávaly otevřeným, transparentním způsobem, zakládaly se na co nejkvalitnějších dostupných poznatcích a měly podporu ve formě aktivního zapojení zúčastněných stran. Tím se zajistí dosažení cílů za minimálních nákladů. Další informace jsou k dispozici zde:

Hodnocení a posouzení dopadů 

Studie zadané Evropskou komisí, které se zaměřují  na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a otázek rovných příležitostí, i hodnocení a posouzení dopadu jsou nyní k dispozici na našich stránkách v katalogu publikací.

Sdílet tuto stránku