Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Analýza, hodnocení, posouzení dopadů

Analýza, hodnocení, posouzení dopadů

Evropská společnost i trhy práce se rychle mění. Tyto změny způsobuje řada faktorů, jako je globalizace, technický rozvoj a stárnutí obyvatelstva.

Evropská komise vydává analýzy důležitých trendů ve společnosti i na pracovním trhu, a tím pomáhá tvůrcům politik v této oblasti. Další informace na toto téma získáte na těchto internetových stránkách v sekcích:

Komise hodnotí dopad politik a programů EU, aby se tak ujistila, že pomáhají vytvářet pracovní místa, řešit sociální otázky a propagovat rovné příležitosti. Další informace na toto téma získáte v následující sekci těchto internetových stránek:

Každý rok Komise zveřejňuje více než 50 studií. Většina těchto studií je financována z programu PROGRESS Evropské unie. Studie, které Evropská komise nechala vypracovat v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí, jsou k dispozici v databázi dokumentů, kterou naleznete na těchto internetových stránkách.

Sdílet tuto stránku