Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Undersøgelser, evaluering, konsekvensanalyse

Undersøgelser, evaluering, konsekvensanalyse

Samfundet og arbejdsmarkederne i EU ændrer sig hurtigt. Ændringerne skyldes mange forskellige faktorer, bl.a. globaliseringen, den teknologiske udvikling og befolkningens aldring.

Kommissionen bistår de politiske beslutningstagere ved at analysere vigtige aspekter af udviklingen i samfundet og på arbejdsmarkedet. Læs mere: 

Den evaluerer virkningerne af EU's tiltag og programmer for at sikre, at de bidrager til at skabe job, tackle sociale problemer og fremme lige muligheder. Læs mere:

Kommissionen offentliggør hvert år over 50 undersøgelser. De fleste af dem finansieres gennem EU's Progressprogram. I dokumentdatabasen kan du finde de undersøgelser, Kommissionen har fået udarbejdet inden beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling.

Del denne side