Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Kontakt

Questions about Europe? Get in touch with Europe Direct
  • Råd om, hvor du rent praktisk kan udøve dine rettigheder i EU.
  • Generelle oplysninger om EU-forhold på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog
  • Ring på frikaldsnummeret 00800 6 7 8 9 10 11 fra et hvilket som helst sted i EU. For yderligere oplysninger…

Kontaktcentret Europe Direct vil besvare dine anmodninger om oplysninger og dokumentaton om aktiviteter, der er dækket af GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Henvendelser fra medier og presse: Spørgsmål fra journalister rettes til talsmanden.

Postadresse
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
B-1049 Bruxelles
Belgien

 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side