Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Analiza, evaluacija i procjena utjecaja

© Bacho Foto / Fotolia

Europsko društvo i tržišta rada brzo se mijenjaju. Te su promjene posljedica niza čimbenika, uključujući globalizaciju, tehnološki razvoj i starenje stanovništva. 

Europska komisija pruža potporu oblikovateljima politika analizom važnih socijalnih kretanja i trendova na tržištu rada. Dodatne informacije dostupne su u sljedećim odjeljcima ovih internetskih stranica: 

Analiza zaposlenosti i socijalnog stanja

Evaluacije i procjene učinaka politika i fondova u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja omogućuju pripremu politika i propisa EU-a na otvoren i transparentan način, na temelju najboljih dostupnih dokaza i uz sveobuhvatno sudjelovanje dionika. To pridonosi postizanju ciljeva uz minimalne troškove. Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

Evaluacija i procjena utjecaja 

Na ovoj su internetskoj stranici u katalogu publikacija dostupne studije koje je Europska komisija naručila u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, kao i evaluacije i procjene učinka.

Podijeli ovu stranicu