Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Analiză, evaluare, evaluarea impactului

© Bacho Foto / Fotolia

Societatea și piețele forței de muncă din UE se schimbă rapid, în contextul globalizării, al evoluțiilor tehnologice și al îmbătrânirii populației. 

Comisia Europeană sprijină responsabilii politici prin efectuarea unor analize referitoare la principalele tendințe sociale și de pe piața muncii. Pentru detalii, consultați următoarele secțiuni ale acestui site: 

Analiza situației sociale și a pieței muncii

Efectuăm evaluări și studii de impact pentru toate politicile și fondurile dedicate ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii, pentru a ne asigura că politicile și normele UE sunt elaborate în mod deschis și transparent, pe baza celor mai bune date concrete disponibile și cu implicarea largă a părților interesate. Dorim ca obiectivele în domeniu să fie atinse cu costuri minime. Informații suplimentare:

Evaluări și studii de impact 

Studiile solicitate de Comisia Europeană în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și egalității de șanse, precum și evaluările și studiile de impact relevante sunt disponibile pe acest site, în catalogul publicațiilor.

Distribuiți pagina