Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Kretanje i rad diljem Europe

Pravila EU-a:

 • olakšati građanima EU-a rad u drugoj državi članici
 • zaštititi vaša socijalna prava pri kretanju unutar Europe

Rad u drugoj državi članici EU-a

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo EU-a.

Građani EU-a imaju pravo:

 • tražiti posao u drugoj državi članici EU-a
 • raditi ondje bez radne dozvole
 • boraviti ondje u tu svrhu
 • ostati ondje čak i nakon završetka zaposlenja
 • dobiti jednak pristup zaposlenju, jednake radne uvjete i sve ostale socijalne i porezne povlastice kao i državljani te države članice.

Više o slobodnom kretanju radnika

Koordinacija sustavâ socijalne sigurnosti

Pravilima EU-a koordiniraju se nacionalni sustavi socijalne sigurnosti kako bi se osiguralo ostvarenje vaših prava pri kretanju unutar Europe (EU 27 + Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

To se temelji na četiri glavna načela:

 • na vas se primjenjuje zakonodavstvo samo jedne države članice pa plaćate doprinose samo u jednoj državi
 • imate jednaka prava i obveze kao i državljani države čijim ste zakonodavstvom obuhvaćeni
 • kad tražite naknadu, uzimaju se obzir prethodna razdoblja vašeg osiguranja, rada ili boravka u drugim državama ako je potrebno
 • ako imate pravo na novčanu naknadu u jednoj državi, uglavnom je možete dobiti čak i ako živite u drugoj državi.

Ako se razbolite ili ozlijedite na putu u neku od država EU-a, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku ili Ujedinjenu Kraljevinu, koordinacijom sustavâ socijalne sigurnosti omogućeno vam je pravo na nužnu liječničku pomoć ako uz sebe imate europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Više o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti EU-a

Podijeli ovu stranicu