Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zmena pobytu a práca v Európe

Pravidlá EÚ:

 • vám ako občanovi EÚ uľahčujú zamestnať sa v inej krajine EÚ,
 • chránia vaše práva na sociálne zabezpečenie v rámci Európy.

Práca v inej krajine EÚ

Voľný pohyb pracovníkov patrí medzi základné zásady EÚ.

Občania EÚ majú právo:

 • hľadať si zamestnanie v inej krajine EÚ,
 • pracovať v danej krajine bez pracovného povolenia,
 • pobývať v nej na tento účel,
 • ostať v nej aj po ukončení zamestnania,
 • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Viac o voľnom pohybe pracovníkov

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Pravidlá EÚ koordinujú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom chrániť práva občanov, ak sa pohybujú v rámci Európy (EÚ27, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a do konca prechodného obdobia).

Uplatňujú sa štyri hlavné zásady:

 • V určitom okamihu sa na vás vzťahujú právne predpisy len jednej krajiny, takže príspevky platíte len v jednej krajine.
 • Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci krajiny, ktorá vám poskytuje poistné krytie.
 • Keď žiadate o dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali alebo bývali v iných krajinách.
 • Ak máte nárok na peňažné dávky v jednej krajine, vo všeobecnosti vám môžu byť vyplácané aj keď žijete v inej krajine.

Ak ochoriete alebo potrebujete lekárske ošetrenie počas cesty v krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve máte vďaka koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia nárok na nevyhnutné ošetrenie, ak sa preukážete európskym preukazom zdravotného poistenia.

Viac o koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Zdieľať stránku