Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto sme aktualizovali vyhlásenie o ochrane údajov a osobitné podmienky pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. Nové znenia nájdete tu.
Skip

EURES. Európska sieť pracovných príležitostí

Preskúmajte svoj európsky potenciál.

  • 1,645,995 voľných pracovných miest
  • 403,803 životopisov
  • 12,597 Zamestnávatelia
  • 1,006 poradcov EURES