Informácie v mnohých jazykoch

Naším cieľom je dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi potrebami čitateľov, ktorí ovládajú rôzne jazyky EÚ, a praktickými otázkami, akými sú náklady na preklad.

Niektoré typy textov, napríklad právne predpisy, sú vždy k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Ostatné dokumenty môžu byť dostupné iba v jednom jazyku alebo v takej kombinácii jazykov, o ktorej sa v používateľskom prieskume ukázalo, že nám umožní osloviť najväčší počet čitateľov čo najefektívnejším spôsobom.

Celý webový obsah sa zverejňuje minimálne v angličtine, pretože prieskum preukázal, že približne 90 % návštevníkov našich webových sídiel môžeme osloviť s angličtinou ako ich uprednostňovaným cudzím jazykom alebo materinským jazykom. Zároveň monitorujeme správanie používateľov, aby sme vedeli, ktorých prípadoch majú záujem o stránky v danom jazyku, aby sme mohli požiadať o preklad stránok, ktoré sú „najžiadanejšie“.

Na tomto webovom sídle neustále pridávame nové obsahové prvky a aktualizujeme tie pôvodné. To znamená, že ak niektorá webová stránka nie je k dispozícii v jazyku, ktorý si želáte, je možné, že sa práve prekladá. Preklady uverejňujeme hneď, ako ich máme k dispozícii.

Vyhľadávanie obsahu vo vašom jazyku

Na tomto webovom sídle sa používa 24 úradných jazykov EÚ:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Jazyk, v ktorom si prehliadate webové sídlo, je uvedený v hornej časti každej webovej stránky. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, kliknite na príslušnú ikonu. Zobrazia sa jazyky, v ktorých sú stránky k dispozícii, ako aj jazyky, ktoré sú nedostupné.

 Verejné konzultácie a spätná väzba

Aby sa ľudia mohli ľahšie zapájať do procesu tvorby politiky a právnych predpisov EÚ, začína Európska komisia pravidelne verejné konzultácie vo forme online dotazníkov. Tieto dotazníky sú vždy k dispozícii aspoň v angličtine, vo francúzštine a v nemčine a často vo väčšine jazykov EÚ. Dotazníky určené na verejné konzultácie týkajúce sa nových iniciatív uvedených v pracovnom programe Komisie sú spravidla dostupné v 23 úradných jazykoch EÚ.

Viac informácií o verejných konzultáciách a o tom, ako môžete prispieť k procesu tvorby politiky a právnych predpisov EÚ, nájdete na našom webovom sídle – v časti Vyjadrite svoj názor.