Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Stěhování za prací do jiné země EU

Předpisy EU:

 • vám usnadňují pracovat v jiné zemi Unie
 • chrání vaše práva sociálního zabezpečení při přestěhování do jiné členské země

Práce v jiné zemi EU

Volný pohyb pracovníků je jedním ze základních principů fungování Evropské unie.

Občané EU mají právo:

 • hledat si práci v jiné zemi EU
 • pracovat tam, aniž by museli žádat o pracovní povolení
 • pobývat tam po dobu zaměstnání
 • zůstat tam i po skončení pracovního poměru
 • využívat stejného zacházení jako místní státní příslušníci, pokud jde o dostupnost pracovních míst, pracovní podmínky a všechny ostatní sociální a daňové výhody

Další informace o volném pohybu pracovníků

Koordinace sociálního zabezpečení

Vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení jsou koordinovány prostřednictvím předpisů EU. Tak se dá zaručit, že pokud se přestěhujete do zahraničí (tj. do některé z 27 zemí EU nebo na Island, do Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska).

Při tom platí tyto čtyři hlavní principy:

 • Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto platíte jen v jedné zemi.
 • Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, pod jejíž systém sociálního zabezpečení spadáte.
 • Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojištěni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
 • Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném.

Jestliže onemocníte nebo se zraníte po cestě do některé ze zemí EU, na Island, do Lichtenštejnska, Norska, Spojeného království či Švýcarska, máte díky koordinaci sociálního zabezpečení právo na nezbytné ošetření, pokud máte u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Další informace o koordinaci sociálního zabezpečení

Sdílet tuto stránku