Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Stabilirea și munca în Europa

Normele UE prevăd:

 • facilitarea accesului cetățenilor la piața muncii dintr-o altă țară a UE
 • protejarea drepturilor lor sociale atunci când se stabilesc în alt stat membru.

Dreptul de a lucra în altă țară din UE

Libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al UE.

Cetățenii UE au o serie de drepturi:

 • să își caute un loc de muncă în altă țară a UE
 • să lucreze în țara respectivă, fără a avea nevoie de un permis de muncă
 • să locuiască în țara în cauză
 • să rămână pe teritoriul acestei țări chiar și după încheierea perioadei de angajare
 • să beneficieze de același tratament ca și cetățenii țării în care se află, în ceea ce privește accesul la piața muncii, condițiile de lucru și orice alte avantaje de natură socială sau fiscală.

Mai multe despre libera circulație a lucrătorilor

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Normele UE coordonează sistemele naționale de securitate socială pentru a garanta că cetățenii beneficiază de prestațiile la care sunt îndreptățiți atunci când se deplasează în Europa (UE 27, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Regatul Unit până la încheierea perioadei de tranziție – perioada de tranziție urmează să se încheie la 31 decembrie 2020.)

Există patru principii de bază:

 • nu puteți fi asigurat decât în baza unei singure legislații, motiv pentru care plătiți contribuții într-o singură țară
 • aveți aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii țării în care sunteți asigurat
 • când solicitați o prestație se iau în calcul, dacă este cazul. perioadele anterioare în care ați fost asigurat, ați lucrat sau ați locuit în alte țări
 • dacă aveți dreptul la o prestație în numerar din partea unei țări, în mod normal, ar trebui să o primiți chiar dacă locuiți în altă țară

dacă vă îmbolnăviți sau suferiți un accident în timpul unei călătorii într-o altă țară din UE sau în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția ori Regatul Unit, potrivit normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială, aveți dreptul la îngrijiri medicale doar dacă sunteți în posesia cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Mai multe despre coordonarea sistemelor de securitate socială

Distribuiți pagina