Declinare a responsabilității

Comisia Europeană administrează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații legate de activitățile sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Ne-am propus să furnizăm la timp informații cât mai exacte. Dacă ni se aduc la cunoștință eventuale erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Comisia nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea Comisiei
 • nu constituie consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Nu putem garanta că un document disponibil on-line reproduce cu fidelitate un text adoptat oficial. Numai Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ediția tipărită sau, începând cu , ediția electronică de pe site-ul EUR-Lex) este autentic și produce efecte juridice.

Urmărim să reducem la maxim perturbările cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a site-urilor externe la care se face trimitere.

Această declinare a responsabilității nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

(c) Uniunea Europeană, 1995-2018

Reutilizarea documentelor Comisiei este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în aplicare prin Decizia din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei [PDF, 728 kB]

Principiul general al reutilizării poate face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile portalului Europa și pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.

PPolitica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează în prezent pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 (și nu pe Regulamentul „RGPD” 2016/679, care abrogă Directiva 95/46/CE). Noua versiune a Regulamentului nr. 45/2001 este pe cale să fie adoptată. Avizele juridice care figurează pe site-ul Europa vor fi actualizate în baza noii versiuni.

Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”.Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă furniza serviciile electronice pe care le solicitați. Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic specific, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de protecție a vieții private

 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin (a se vedea articolul 24 din regulament)

 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament).

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Întrucât nu avem control asupra lor, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe portalul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

EUROPA oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 1. servicii de informare prin care cetățenii, mass-media, întreprinderile, administrațiile și alți factori de decizie pot consulta informații ușor și eficient; aceste servicii sporesc gradul de transparență și înțelegere a politicilor și activităților UE
 2. servicii de comunicare interactivă care permit ameliorarea contactului cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici și facilitează consultările și mecanismele de feedback, astfel încât aceștia să poată participa la definirea politicilor, activităților și serviciilor UE
 3. servicii de tranzacționare care oferă acces la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu la achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație de confidențialitate specifică conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal (numai în măsura în care colectarea este necesară pentru un scop precis); informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare
 • cui se divulgă informațiile – UE divulgă informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. UE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing direct
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal – în calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil
 • cât timp vă sunt păstrate datele – UE păstrează datele doar până la îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja datele împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații

Europa Analytics 

Europa Analytics este un serviciu care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

În mod implicit, utilizatorii site-urilor sunt monitorizați cu ajutorul cookie-urilor originale persistente de pe portalul Europa. Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (regim de opt-out). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (regim de opt-in).

Pentru a verifica care este statutul dvs. actual și pentru a alege una dintre opțiuni, bifați căsuța corespunzătoare din textul de mai jos.

Comisia Europeană gestionează portalul interinstituțional (europa.eu) în numele tuturor instituțiilor și organismelor UE.   Accesați acest aviz juridic pentru a respinge monitorizarea pe site-ul Comisiei.

Instituțiile și organismele UE altele decât Comisia Europeană (de ex. Parlamentul European) utilizează în prezent propriul sistem analitic.  Pentru mai multe informații, vizitați paginile lor dedicate avizului juridic.

Dacă alegeți să nu puteți fi monitorizat de Piwik, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile portalului Europa.

Mai multe despre Europa Analytics

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteți

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de contact prin care puteți trimite e-mailuri și care vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o anumită căsuță poștală electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.