Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Drepturile la locul de muncă

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Toţi lucrătorii din UE beneficiază de o serie de drepturi minime în următoarele domenii:

  • sănătatea şi securitatea în muncă: drepturi şi obligaţii generale, mediul şi echipamentele de lucru, riscurile specifice şi lucrătorii vulnerabili
  • egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: drepturi privind egalitatea de tratament la locul de muncă, sarcina, concediul de maternitate, concediul pentru creşterea copilului
  • protecţia împotriva discriminării pe criterii de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilităţi şi orientare sexuală
  • dreptul muncii: contracte cu timp parţial, contracte pe perioadă determinată, drepturi privind timpul de lucru, protecţia tinerilor la locul de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor.

Statele membre trebuie să se asigure că dispoziţiile lor protejează aceste drepturi stabilite de legislaţia europeană a muncii (directive).

Dacă vi se pare că nu vă sunt respectate drepturile, adresaţi-vă Inspectoratului teritorial de muncă, justiţiei sau altei instituţii abilitate din ţara dumneavoastră.

Distribuiți pagina