Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Tiesības darbavietā

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Katram darba ņēmējam Eiropas Savienībā ir noteiktas pamattiesības šādās jomās:

  • drošība un veselības aizsardzība darbā — vispārējās tiesības un pienākumi, darba vieta un aprīkojums, īpaši riska faktori un neaizsargāti darbinieki;
  • vienādas iespējas abiem dzimumiem — vienāda attieksme darbā, strādājošas grūtnieces, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums;
  • aizsardzība pret diskrimināciju dzimuma, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, vecuma, invaliditātes un seksuālās orientācijas dēļ;
  • darba tiesības — darbs uz nepilnu slodzi, uz noteiktu termiņu slēgti darba līgumi, jauniešu darbs, darba ņēmēju informēšana un konsultēšana.

Katrai ES dalībvalstij jāgādā par to, lai tās likumos būtu aizsargātas šīs tiesības, kas paredzētas ES darba tiesību aktos (direktīvās).

Ja jums šķiet, ka jūsu tiesības netiek ievērotas, vispirms dodieties uz darba inspekciju vai tamlīdzīgu iestādi savā valstī.

Ieteikt šo lapu: