Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Pravice na delovnem mestu

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Vsi delavci v EU imajo nekatere osnovne pravice, ki zadevajo:

  • zdravje in varnost pri delu: splošne pravice in dolžnosti, delovno mesto, delovna oprema, posebna tveganja in delavci iz ranljivih skupin;
  • enake možnosti za ženske in moške: enaka obravnava na delu, noseče delavke, porodniški dopust, starševski dopust;
  • zaščito pred diskriminacijo na podlagi spola, rase, vere, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti;
  • delovno pravo: delo s krajšim delovnim časom, pogodbe za določen čas, delovni čas, zaposlovanje mladih, obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi.

Države članice EU morajo zagotoviti, da njihova nacionalna zakonodaja varuje vse pravice, določene v predpisih EU o delu (direktive).

Če menite, da so vaše pravice kršene, se obrnite na pristojni organ v svoji državi (inšpektorat za delo, delovno sodišče itd.).

Povej naprej