Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Ta splošna politika velja za vsa spletišča institucij Evropske unije z domeno europa.eu. Po večini teh spletišč lahko brskate, ne da bi razkrili osebne podatke, toda v nekaterih primerih so osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.

Spletišča, na katerih so osebni podatki potrebni, te podatke obdelujejo v skladu s politiko varstva osebnih podatkov, opisano v zgoraj navedeni uredbi, na vsakem je objavljena tudi izjava o varstvu osebnih podatkov z informacijami o uporabi teh podatkov.

V zvezi s tem:

 • upravljavec podatkov za vsako e-storitev določi namen in način obdelave osebnih podatkov in skrbi za skladnost s politiko varstva osebnih podatkov
 • pooblaščena oseba za varstvo podatkov v vsaki instituciji EU skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev
 • evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisni nadzorni organ za vse institucije

Spletne strani institucij EU z domeno .eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva osebnih podatkov.

Elektronske storitve

E-storitev na portalu EUROPA je storitev ali vir, ki je na razpolago na internetu in tako omogoča boljšo komunikacijo med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Portal EUROPA ponuja ali bo ponujal tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravnim organom in drugim omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti za lažje posvetovanje o politikah in pridobivanje povratnih informacij
 • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje gradiva

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije:

 • katere osebne podatke, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi zbira EU, da se doseže določen namen
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo
 • kako so podatki zavarovani pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom
 • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe.

Storitev Europa Analytics

Europa Analytics je storitev Evropske komisije, ki meri uspešnost in učinkovitost njenih spletišč na portalu EUROPA.

Uporabnikom spletišč sledi samodejno z lastnimi stalnimi piškotki na portalu Europa. Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko sledenje ponovno omogočite (opt-in).

Če želite preveriti oziroma izbrati ustrezno nastavitev, ustrezno odkljukajte okence v spodnjem besedilu.

Medinstitucionalni portal (europa.eu) upravlja Evropska komisija v imenu vseh institucij in organov EU. Če želite onemogočiti možnost sledenja na teh spletnih straneh, preberite pravno obvestilo.

Druge institucije in organi EU trenutno uporabljajo svoje sisteme za analizo podatkov. Več informacij boste našli na njihovi spletni strani s pravnim obvestilom.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih EUROPA.

Več o storitvi Europa Analytics

Kontaktiranje spletišč portala Europa

Na številnih spletnih straneh na portalu Europa lahko prek gumba za kontakt aktivirate program elektronske pošte in svoje sporočilo pošljete v namenski poštni predal. Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, naslovnik uporabi zgolj za pripravo odgovora.

Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo posredoval drugi, ustreznejši službi. O tem vas bo obvestil po elektronski pošti.

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.

Varovanje podatkov

Zbrani osebni podatki se shranijo na računalniku zunanjega izvajalca, ki podatke obdeluje ter jamči za varstvo in zaupnost podatkov v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725

Preverjanje, spreminjanje ali brisanje podatkov

Če želite preveriti, spremeniti ali izbrisati svoje osebne podatke, ki jih je shranil odgovorni upravljavec podatkov za spletišča in spletne podstrani portala Europa, pošljite elektronsko pošto upravljavcu podatkov za portal Europa pri GD za komuniciranje na spodaj navedeni naslov. V sporočilu morate jasno opisati svojo zahtevo in navesti URL spletnega mesta, na katerega se zahteva nanaša.

E-naslov: europamanagement@ec.europa.eu