Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika „varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti“ trenutno temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 (in ne na splošni uredbi o varstvu podatkov 2016/679, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES). Nova različica Uredbe št. 45/2001 je trenutno v postopku sprejemanja; pravna obvestila na portalu Europa bodo posodobljena v skladu z novo različico.

Ta splošna politika velja za spletišča institucij EU z domeno .eu. Po večini teh spletišč lahko brskate, ne da bi razkrili osebne podatke, toda v nekaterih primerih so osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev. Spletišča, na katerih so osebni podatki potrebni, te podatke obdelujejo v skladu s politiko varstva osebnih podatkov, opisano v zgoraj navedeni uredbi, na vsakem je objavljena tudi izjava o varstvu osebnih podatkov z informacijami o uporabi teh podatkov.

V zvezi s tem:

Spletne strani institucij EU, čeprav z domeno .eu, vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva osebnih podatkov.

Kaj je e-storitev

E-storitev na portalu EUROPA je storitev ali vir, ki je na razpolago na internetu in tako omogoča boljšo komunikacijo med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Portal EUROPA ponuja ali bo ponujal tri vrste e-storitev:

  • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravnim organom in drugim nosilcem odločanja omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij ter s tem večjo transparentnost in razumevanje politik in dejavnosti EU
  • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, to je lažja posvetovanja o politikah in pridobivanje povratnih informacij, in tako prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU
  • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so npr. javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših osebnih podatkov:

  • katere osebne podatke, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi zbira EU izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
  • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov. EU vaše podatke razkrije tretjim osebam, samo če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(ih) namena(ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših podatkov ne bo razkrila za namene neposrednega trženja;
  • kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo osebnih podatkov, razen kadar se podatki zbirajo zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti ali so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali se uporabljajo za namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
  • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
  • kako so podatki zavarovani pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom;
  • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe.

Europa Analytics 

Europa Analytics je storitev Evropske komisije, ki meri uspešnost in učinkovitost njenih spletišč na portalu EUROPA.

Uporabnikom spletišč sledi samodejno z lastnimi stalnimi piškotki na portalu Europa. Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko sledenje ponovno omogočite (opt-in).

Če želite preveriti oziroma izbrati ustrezno nastavitev, ustrezno odkljukajte okence v spodnjem besedilu.

Medinstitucionalni portal (europa.eu) upravlja Evropska komisija v imenu vseh institucij in organov EU. Če želite onemogočiti možnost sledenja na teh spletnih straneh, preberite pravno obvestilo.

Druge institucije in organi EU (npr. Evropski parlament) uporabljajo svoje sisteme za analizo podatkov. Več informacij poiščite na njihovi spletni strani s pravnim obvestilom.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po spletiščih EUROPA.

Več o storitvi Europa Analytics

Kako obdelujemo vaša elektronska sporočila

Na številnih spletnih straneh na portalu Europa lahko prek gumba za kontakt aktivirate program elektronske pošte in svoje sporočilo pošljete v namenski poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, naslovnik uporabi zgolj za pripravo odgovora. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo posredoval drugi, ustreznejši službi. O tem vas bo obvestil po elektronski pošti.

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.

Kako vaše podatke varujemo in shranjujemo

Zbrani osebni podatki in vse informacije v zvezi z zgoraj navedenimi posvetovanji se shranijo v računalniku zunanjega izvajalca (kot opisano zgoraj), ki podatke obdeluje ter jamči za varstvo in zaupnost podatkov v skladu z Uredbo (ES) 45/2001. 

Kako lahko svoje podatke preverite, spremenite ali izbrišete

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke je odgovorni upravljavec shranil, oziroma jih želite spremeniti, popraviti ali izbrisati, se s podrobnim opisom zahteve obrnite na upravljavca podatkov (glej kontaktne podatke spodaj). 

Kontakt

Kontakt

Kontaktni podatki Evropske komisije, splošna vprašanja o Evropski uniji in informacije o obiskih institucij EU.