Varstvo osebnih podatkov

Evropska komisija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Evropske unije temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije.

Ta politika velja za vsa spletišča Evropske komisije z domeno ec.europa.eu. Večino teh spletišč lahko obiskujete in uporabljate, ne da bi vam bilo treba dati morebitne osebne podatke, v nekaterih primerih pa so osebni podatki potrebni, da bi dobili želene e-storitve.

Spletišča, na katerih so taki podatki potrebni, te podatke obdelujejo v celoti v skladu z zgoraj navedeno uredbo, na vsakem je objavljena tudi izjava o varstvu osebnih podatkov z informacijami o uporabi vaših podatkov.

Pri tem:

 • upravljavec podatkov za vsako e-storitev poskrbi za skladnost s politiko varstva osebnih podatkov
 • pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji skrbi za upoštevanje Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja njihovih obveznosti

 • evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ za vse institucije

Spletišča Evropske komisije z domeno ec.europa.eu lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb. Da bi lahko na naših spletiščih uporabljali vsebino tretjih oseb, boste morda morali sprejeti njihove posebne pogoje, vključno z njihovimi politikami glede piškotkov, nad katerimi nimamo nadzora.

Elektronske storitve

E-storitev na straneh EUROPA je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in evropskimi institucijami.

Portal EUROPA ponuja tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo lažje posvetovanje o politikah in pridobivanje povratnih informacij
 • transakcijske storitve, ki omogočajo osnovne oblike transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve in pridobivanje dokumentov

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo
 • za kakšen namen
 • s katerimi tehničnimi sredstvi se zbirajo
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo
 • kako so podatki zavarovani
 • na koga lahko naslovite morebitna vprašanja ali pritožbe

Storitev Europa Analytics

Europa Analytics je storitev Evropske komisije, ki meri uspešnost in učinkovitost njenih spletišč na portalu Europa.

Vendar pa lahko uporabo te storitve zavrnete, in sicer v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi na vrhu prve strani, ki jo boste obiskali, ali na strani Europa Analytics.

Če se odločite, da te storitve ne boste uporabljali, to ne vpliva na vašo izkušnjo z navigacijo po spletiščih portala Europa.

Več o storitvi Europa Analytics

Kontaktiranje spletišč portala Europa

Na številnih spletnih straneh na strežniku Europa lahko prek gumba Kontakt aktivirate program elektronske pošte in pošljete svoje sporočilo v poseben poštni predal.

Osebne podatke, ki jih vsebuje tako elektronsko sporočilo, naslovnik uporabi le za pripravo odgovora.

Če ekipa, ki je odgovorna za poštni predal, ne bo mogla odgovoriti na vprašanje, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi. O tem vas bo obvestila po elektronski pošti.

Če vas zanima karkoli v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, vprašanje pripišite svojemu sporočilu.

Varovanje podatkov

Zbrani osebni podatki so shranjeni na strežnikih Evropske komisije v skladu s Sklepom Komisije iz januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

V primeru, da se zbrani osebni podatki shranijo na računalniku zunanjega izvajalca, ki podatke obdela, slednjega zavezujejo posebne pogodbene klavzule in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov iz aprila 2016. 

 

Preverjanje, spreminjanje ali brisanje podatkov

Če želite preveriti, spremeniti ali izbrisati svoje osebne podatke, shranjene na spletišču Europa in njenih straneh, se z uporabo spodnjega obrazca obrnite na enoto za spletno komunikacijo Europa pri GD za komuniciranje.
V sporočilu morate jasno opisati svojo zahtevo (preverjanje, sprememba ali izbris osebnih podatkov, objavljenih na spletišču Europa) in navesti URL spletnega mesta, na katerega se zahteva nanaša.