Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Financiranje

Financiranje

Evropska komisija s programi in skladi zagotavlja finančna sredstva za projekte zaposlovanja, socialnih zadev in socialnega vključevanja.

Evropski socialni sklad

Sredstva Evropskega socialnega sklada so namenjena projektom za izboljšanje znanja in sposobnosti ter zaposlitvenih možnosti. Javni organi in zasebne organizacije se lahko prijavijo pri upravnih organih sklada v svoji državi. Evropska komisija določi prednostne naloge za financiranje, vendar ni neposredno vključena v izbiro projektov.

Več o skladu
Evropski socialni sklad v vaši državi

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji namenja sredstva delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da bi čimprej našli novo zaposlitev, zato se morajo posamezniki in podjetja, ki so bili prizadeti zaradi odpuščanja in želijo izkoristiti možnosti sklada, obrniti na nacionalne organe.

Več o skladu

Financiranje 2021–2027

Evropska komisija je predlagala enostavnejši in bolj integriran Evropski socialni sklad ter prenovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Oba sta med predlogi Komisije za večletni finančni okvir 2021–2027, ki so ga sprejeli 2. maja 2018. O predlogih zdaj razpravljajo v Evropskem parlamentu in Svetu EU.

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije

Program za zaposlovanje in socialne inovacije, evropski finančni instrument pod neposredno upravo Evropske komisije, podpira zaposlovanje, ukrepe socialne politike in mobilnost delavcev v EU. Organizacije, ki so upravičene do sredstev programa pridobijo sredstva tako, da se prijavijo na javni razpis ali javni poziv za zbiranje predlogov.

Več o programu

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim podpira ukrepe držav EU pri zagotavljanju materialne pomoči najbolj ogroženim osebam. Na podlagi nacionalnih programov za obdobje 2014–2020, ki jih je potrdila Komisija, organi držav članic izberejo partnerske organizacije, ki zagotavljajo pomoč.

Več o skladu

Druga sredstva

Povej naprej