Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Forrásszerzés

Az Európai Bizottság számos olyan projektet finanszíroz, melyek a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgálják. Ezt a következő programok révén valósítja meg:

Európai Szociális Alap (ESZA)

Az ESZA az emberek szakképzettségének és elhelyezkedési lehetőségeinek javítását célzó projektek részére biztosít támogatást. Az alap forrásaiból részesülni kívánó állami és magánszervezeteknek az ESZA helyi irányító hatóságához kell fordulniuk a működésük helye szerinti tagállamban. Az Európai Bizottság határozza meg a finanszírozási prioritásokat, de az intézmény a támogatásra pályázó projektek elbírálásában közvetlenül nem vesz részt.

További információk az Európai Szociális Alapról
Az ESZA az Ön országában

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a globális kereskedelmi viszonyok változása következtében állásukat vesztett munkavállalóknak segít abban, hogy a lehető leggyorsabban újra el tudjanak helyezkedni. A leépítések által érintett és támogatásban részesülni kívánó munkavállalóknak és vállalatoknak ezért a nemzeti hatóságokhoz kell fordulniuk.

További információk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról

Forrásszerzés (2021–2027)

A Bizottság javaslatot terjesztett elő az Európai Szociális Alap egyszerűsítésére és fokozott integrálására (ESZA+) és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felülvizsgálatára. E két javaslat a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2018. május 2-án elfogadott bizottsági javaslatok részét képezi. A javaslatokat jelenleg vitatja az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI)

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja a Bizottság által közvetlenül irányított európai uniós finanszírozási eszköz, amely a foglalkoztatást, a szociálpolitikai intézkedések megvalósítását és a munkavállalói mobilitást hivatott támogatni EU-szerte. A támogatásra jogosult szervezetek ajánlati felhívások és/vagy pályázati felhívások útján részesülhetnek finanszírozásban.

További információk a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjáról

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD)

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap azzal a céllal jött lére, hogy támogatást nyújtson a leginkább rászoruló társadalmi rétegek nem pénzügyi jellegű megsegítését célzó tagállami intézkedésekhez. A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A természetbeni segélyeket partnerszervezetek juttatják el a kedvezményezettekhez. A partnerszervezeteket a tagállami hatóságok választják ki.

További információk a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról

Intézményi előjogok: szociális párbeszéd és egyéb különleges jogkörök

A Bizottság különböző projekteket támogat a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok területén. E két terület azok közé a területek közé tartozik, amelyeken a Bizottság „intézményi előjogokkal”, azaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) által közvetlenül ráruházott különleges jogkörökkel rendelkezik.

A Bizottság ezeket az előjogokat egyedi közbeszerzések és pályázati felhívások révén gyakorolja a következő területeken:

  • A munkavállalók szabad mozgása, a szociális biztonsági rendszerek és a migrációs politikai intézkedések összehangolása
  • Szociálpolitika, beleértve a szociális párbeszédet is: az európai szociális partnerek intézkedéseinek támogatása, melyek a szociális párbeszéd előmozdítását és a közös fellépések kialakítását szolgálják, beleértve a munkaügyi kapcsolatok területén végzett kapacitásépítési és elemzési tevékenységeket is
  • Elemzések és tanulmányok a szociális helyzetről, a népesség alakulásáról és a családokról annak érdekében, hogy a tagállamok hathatósabb szakpolitikai válaszintézkedéseket hozhassanak
  • Tájékoztatási és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára: az információk és bevált gyakorlatok országok közötti cseréje a vállalati szintű szociális párbeszéd szempontjából jelentőséggel bíró kérdésekben

A bizottsági előjogok tárgyát képező területekre vonatkozó éves munkaprogramok itt találhatók.

További információk a szociális párbeszédről

Kapcsolódó oldalak

Oldal megosztása