Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Forrásszerzés

Az Európai Bizottság számos olyan projektet finanszíroz, melyek a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgálják. Ezt a következő programok révén valósítja meg:

Európai Szociális Alap (ESZA)

Az ESZA az emberek szakképzettségének és elhelyezkedési lehetőségeinek javítását célzó projektek részére biztosít támogatást. Az alap forrásaiból részesülni kívánó állami és magánszervezeteknek az ESZA helyi irányító hatóságához kell fordulniuk a működésük helye szerinti tagállamban. Az Európai Bizottság határozza meg a finanszírozási prioritásokat, de az intézmény a támogatásra pályázó projektek elbírálásában közvetlenül nem vesz részt.

További információk az Európai Szociális Alapról
Az ESZA az Ön hazájában

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a globális kereskedelmi viszonyok változása következtében állásukat vesztett munkavállalóknak segít abban, hogy a lehető leggyorsabban újra el tudjanak helyezkedni. A leépítések által érintett és támogatásban részesülni kívánó munkavállalóknak és vállalatoknak ezért a nemzeti hatóságokhoz kell fordulniuk.

További információk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról

Finanszírozás 2021 és 2027 között

A Bizottság javaslatot tett az Európai Szociális Alap egyszerűsítésére és fokozott integrálására (ESZA+) és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) felülvizsgálatára. Ezek a javaslatok a 2018. május 2-án elfogadott többéves (a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó) pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslatok közé tartoznak. A javaslatokat jelenleg vitatja az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.

A foglalkoztatás és társadalmi innováció európai uniós programja (EaSI)

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja a Bizottság által közvetlenül irányított európai uniós finanszírozási eszköz, amely a foglalkoztatást, a szociálpolitikai intézkedések megvalósítását és a munkavállalói mobilitást hivatott támogatni EU-szerte. A támogatásra jogosult szervezetek ajánlati felhívások és/vagy pályázati felhívások útján részesülhetnek finanszírozásban.

További információk a foglalkoztatás és társadalmi innováció európai uniós programjáról

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD)

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap olyan intézkedéseket támogat, melyek révén az uniós tagállamok természetbeni segítséget biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára. A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as időszakra kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A természetbeni segélyeket partnerszervezetek juttatják el a kedvezményezettekhez. A partnerszervezeteket a tagállami hatóságok választják ki.

További információk leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról

Szociális párbeszéd

A Bizottság támogatja a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok ápolásának keretébe illeszkedő uniós és tagállami szintű projekteket – ez utóbbiakat akkor, ha azok fontos transznacionális/európai dimenzióval rendelkeznek. Az évente közzétett pályázati felhívások a következő három költségvetési jogcímen alapulnak: 1.) Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd, 2.) Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára és 3.) Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük folytatott egyeztetés és részvételük.

További információk a szociális párbeszédről

Kapcsolódó oldalak

Oldal megosztása