Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgárok számára a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek a kezdeményezéseivel és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységével kapcsolatosak. Arra törekszünk, hogy ezek az információk naprakészek és pontosak legyenek. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen hibás információk szerepelnek, igyekezni fogunk kijavítani a pontatlanságokat. Mindamellett a Bizottság nem vállal semminemű felelősséget az e tájékoztatóban szereplő információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek, és nem vonatkoznak konkrét természetes vagy jogi személyekre;
 • nem szükségszerűen átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
 • alkalmanként olyan, külső forrásból származó információkhoz vezető linkeket tartalmaznak, amelyek nem tartoznak a Bizottság szolgálatainak ellenőrzése alá, és amelyekért a Bizottság nem vállal felelősséget;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok nem szükségszerűen reprodukálják pontosan a hivatalosan elfogadott szöveget. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Bizottság nem vállal felelősséget a honlap (vagy a belinkelt külső honlapok) használatából fakadó problémákért.

A jelen jogi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Bizottság felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995-2017

A további felhasználás a forrás feltüntetése esetén engedélyezett. A bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó szabályok az erről szóló, 2011. december 12-i bizottsági határozatban [728 kB] vannak rögzítve. 

A további felhasználás alapelvei az egyes szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban meghatározott feltételek függvényében módosulhatnak. Ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy nézzenek utána a vonatkozó feltételeknek az EUROPA portál égisze alatt működő webhelyekre és az egyes dokumentumokra vonatkozó egyedi szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban. A további felhasználást szabályozó politika hatálya nem terjed ki a harmadik felek szellemi tulajdonát képező dokumentumokra.

A személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait. 

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmének biztosítása a 2001. december 18-i 45/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten [234 kB] alapul.

Ezek a rendelkezések az Európai Unió összes, eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára vonatkoznak.

E weboldalak többségén a felhasználók anélkül böngészhetnek, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk saját magukról. Egyes e-szolgáltatások igénybevételéhez azonban a felhasználóknak esetleg meg kell adniuk személyes adataikat.

A személyes adatokra igényt tartó weboldalak üzemeltetői a megadott információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

 • mindegyik e-szolgáltatás vonatkozásában egy adatkezelő meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját, és gondoskodik arról, hogy a szóban forgó e-szolgáltatás nyújtása keretében a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására a vonatkozó előírásokkal összhangban kerüljön sor;
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi biztos biztosítja a rendelet előírásainak betartását, valamint tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd: a rendelet 24. cikke);
 • az európai adatvédelmi biztos [98 kB] független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását (lásd: a rendelet 41–45. cikke).

Az Európai Unió eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. A Bizottságnak nincs ellenőrzése e külső webhelyek felett, ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy tanulmányozzák át az érintett webhelyekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Mi az e-szolgáltatás?

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyrészt a polgárok és a vállalkozások, másrészt az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 1. információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát és ismertségét;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást, s megkönnyítik ezáltal a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzéseket, ami végső soron olajozottabbá teszi a döntéshozatalt, továbbá emeli az EU tevékenységeinek és szolgáltatásainak színvonalát;
 3. ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, amelyek hozzáférést biztosítanak EU-beli közbeszerzésekhez, pénzügyi műveletekhez, munkaerő toborzásához, eseményekre való regisztráláshoz, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzéséhez stb.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adataira vonatkozóan:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – kizárólag a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben – a személyes adatokat. Az információkat nem fogjuk felhasználni eltérő, a fentiekkel összeegyeztethetetlen célra;
 • kivel osztjuk meg a felhasználók által megadott személyes adatokat: az EU csak akkor fogja továbbítani a felhasználók személyes adatait harmadik feleknek, ha erre szükség van a fent ismertetett cél(ok) eléréséhez, és ebben az esetben is csak a megemlített (kategóriákba tartozó) címzetteknek. Az EU nem fogja továbbítani a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat: az adatok érintettjeinek joguk van kifogást emelni személyes adataik feldolgozása ellen, amennyiben arra jogszerű indokuk van, kivéve ha ezen adatok gyűjtésére valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, vagy ha olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy ha azokat olyan célra használják fel, amelyhez a felhasználó egyértelműen beleegyezését adta;
 • meddig őrzi meg a hivatal az Ön adatait: az EU csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további feldolgozás céljából szükség van;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Hogyan kezeljük a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket?

Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail üzenetben elküldhetik kérdéseiket, észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének.

E-mail üzenet küldése esetén a személyes adatok gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postaláda kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk.

 

Kérjük, e-mail üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit írja meg a nekünk küldendő e-mailben.