Az Európai Unió kiemelten fontos feladatának tekinti a személyes adatok védelmét.

A közösségi intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

A vonatkozó rendelkezések az Európai Unió összes, europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára alkalmazandóak. E weboldalak túlnyomó részén anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban a kért elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes adatok közlésére.

A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői ezeket az információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel azokat.

Ennek megfelelően:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi nyilatkozat tiszteletben tartásáról,
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítéséről,
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

Az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel ezen oldalak felett a Bizottság nem rendelkezik befolyással, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az Ön által felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályait.

Elektronikus szolgáltatások

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyfelől a magánszemélyek és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 • információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a magánszemélyek, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz,
 • interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közjogi szervekkel való kapcsolattartást, s ezáltal megkönnyítik a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést,
 • alapvető ügyviteli szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az EU-val folytatott ügyintézést pl. közbeszerzési eljárások, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás során, illetve eseményekre való regisztráláskor, dokumentumok beszerzésekor.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – a meghatározott cél eléréséhez – a személyes adatokat,
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba,
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat, és
 • meddig őrzi meg az EU a felhasználók adatait.
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A Piwik az EUROPA portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. Ezt a látogatók saját belátásuk szerint le is tilthatják. Ha később meggondolják magukat, a nyomon követést bármikor újra engedélyezhetik.

Az adatgyűjtés letiltásához/jóváhagyásához használja az alábbi szöveghez tartozó jelölőnégyzetet.