A személyes adatok védelme

Az Európai Unió kiemelten fontos feladatának tekinti a személyes adatok védelmét.

A közösségi intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

A vonatkozó rendelkezések az Európai Unió összes, europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára alkalmazandóak. E weboldalak túlnyomó részén anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban a kért elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes adatok közlésére.

A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői ezeket az információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel azokat.

Ennek megfelelően:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi nyilatkozat tiszteletben tartásáról,
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítéséről,
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

Az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel ezen oldalak felett a Bizottság nem rendelkezik befolyással, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az Ön által felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályait.

Elektronikus szolgáltatások

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyfelől a magánszemélyek és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 • információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a magánszemélyek, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz,
 • interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közjogi szervekkel való kapcsolattartást, s ezáltal megkönnyítik a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést,
 • alapvető ügyviteli szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az EU-val folytatott ügyintézést pl. közbeszerzési eljárások, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás során, illetve eseményekre való regisztráláskor, dokumentumok beszerzésekor.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – a meghatározott cél eléréséhez – a személyes adatokat,
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba,
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat, és
 • meddig őrzi meg az EU a felhasználók adatait.
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A Piwik az EUROPA portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. Ezt a látogatók saját belátásuk szerint le is tilthatják. Ha később meggondolják magukat, a nyomon követést bármikor újra engedélyezhetik.

Az adatgyűjtés letiltásához/jóváhagyásához használja az alábbi szöveghez tartozó jelölőnégyzetet.

Az intézményközi portált (europa.eu) az Európai Bizottság az összes uniós intézmény és szerv nevében üzemelteti. Kérjük, látogasson el az alábbi, jogi nyilatkozatot tartalmazó oldalra, ahol lehetősége van arra, hogy engedélyezze/letiltsa a látogatásokat figyelemmel kísérő cookie-k használatát.

Az EU más szervei és intézményei saját elemző szolgáltatásaikat használják webanalitikai célokra. Részletes információkért látogasson el az adott szervek és intézmények jogi nyilatkozatait tartalmazó weboldalakra.

A cookie-k letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Kapcsolatfelvétel az EUROPA portálon

Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll a kapcsolattartásra szolgáló gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetben elküldhetik kérdéseiket és észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének. Ilyenkor az EU csak a válaszadáshoz szükséges mértékben gyűjti az adatokat.

Ha a postafiók kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet egy másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk.

Kérjük, e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit foglalja bele a nekünk küldendő e-mailbe.

Az adatok védelme

Az összegyűjtött személyes adatok tárolására az adatfeldolgozó feladatát ellátó külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát a (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak megfelelően. 

Az adatok ellenőrzése, módosítása és törlése

Ha ellenőrizni, módosítani vagy törölni szeretné személyes adatait, amelyeket az EUROPA portálnak vagy annak más weboldalainak felelős adatkezelője tárol, akkor vegye fel a kapcsolatot a Kommunikációs Főigazgatósággal. E-mailjét címezze az EUROPA portál adatkezelőjének, adja meg az adott webhely/weboldalak URL-címét, és egyértelműen fogalmazza meg kérését.

E-mail-cím: europamanagement@ec.europa.eu