A személyes adatok védelme

Az Európai Bizottság elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait.

Az uniós intézmények által kezelt személyes adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ezek a rendelkezések az Európai Bizottság összes, ec.europa.eu domainnévvel ellátott weboldalára vonatkoznak. E weboldalak túlnyomó részén a felhasználó bármiféle személyes adat megadása nélkül böngészhet, egyes esetekben azonban a felhasználó által igényelt elektronikus szolgáltatásokhoz szükség van bizonyos adatok közlésére.

A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői ezeket az adatokat a fent említett rendeletben foglaltak maradéktalan betartásával kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak az adatok felhasználásáról.

E tekintetben:

 • minden egyes elektronikus szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi nyilatkozat tiszteletben tartásáról;
 • az Európai Bizottság részéről az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban;
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását.

Az Európai Bizottság ec.europa.eu domainnévvel ellátott weboldalai tartalmazhatnak külső weboldalakra mutató linkeket is. Amennyiben oldalainkon harmadik (külső) féltől származó tartalmakat kíván igénybe venni, Önnek adott esetben el kell fogadnia ezen harmadik felek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

Elektronikus szolgáltatások

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyfelől a magánszemélyek és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA portál által kínált vagy a jövőben nyújtandó elektronikus szolgáltatások három típusba sorolhatók:

 • információs szolgáltatások – az ilyen típusú szolgáltatások információkhoz nyújtanak könnyű és hatékony hozzáférést a magánszemélyek, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más felek számára;
 • interaktív kommunikációs szolgáltatások – ezek a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közjogi szervekkel való kapcsolattartást segítik, s a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést hivatottak megkönnyíteni;
 • ügyviteli szolgáltatások – ezek adnak hozzáférést az EU-val folytatott alapvető tranzakciókhoz, így közbeszerzési eljárásokhoz, pénzügyi műveletekhez, munkaerő-toborzáshoz, illetve eseményekre való regisztráláshoz, dokumentumok beszerzéséhez.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk
Az adatvédelmi nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • milyen információk gyűjtéséről van szó, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU a személyes adatokat egy adott cél elérése érdekében;
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat;
 • meddig őrzi meg az EU a felhasználók adatait;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók, ha kérésük vagy panaszuk van.

Europa Analytics

Az Europa Analytics szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

Ön – akár az első meglátogatott oldal tetején megjelenő „cookie banner”, akár az Europa Analytics felület segítségével – szabadon elutasíthatja a szolgáltatás alkalmazását.

A szolgáltatás alkalmazásának elutasítása nincsen kihatással az EUROPA portál által nyújtott felhasználói élményre.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Kapcsolatfelvétel az EUROPA portál aloldalain

Sok EUROPA-oldalon rendelkezésre áll egy „Kapcsolat” gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetben elküldhetik kérdéseiket, észrevételeiket a webhelyhez tartozó postafiók címére. Amikor a felhasználó ilyen módon üzenetet küld, személyes adatainak gyűjtésére csak a válaszadás céljából kerül sor.

Ha a postafiók kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet egy másik szervezeti egységhez továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szervezeti egységhez továbbítottuk.

Kérjük, e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos esetleges kérdéseit foglalja bele a nekünk küldendő e-mailbe.

Az adatok védelme

Az összegyűjtött személyes adatok tárolására az adatokat feldolgozó külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak megfelelően. 

Az adatok ellenőrzése, módosítása és törlése

Ha ellenőrizni, módosítani vagy törölni szeretné személyes adatait, amelyeket az EUROPA webhelyért és aloldalaiért felelős adatkezelők tárolnak, akkor vegye fel a kapcsolatot a Kommunikációs Főigazgatósággal, azon belül az Europa webhely adatkezelőjével az alább megadott e-mail-címen. Üzenetében egyértelműen fogalmazza meg kérését, és adja meg az adott webhely/weboldalak URL-címét.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu