A személyes adatok védelme

Az Európai Unió kiemelten fontos feladatának tekinti a személyes adatok védelmét.

A „személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmét” célzó szakpolitika jelenleg a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul, nem pedig a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeleten. A 45/2001/EK rendelet új változata jelenleg elfogadásra vár. Az EUROPA portálon található jogi nyilatkozatokat az új változatnak megfelelően frissíteni fogjuk.

A vonatkozó rendelkezések az Európai Unió összes, .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalára alkalmazandóak. E webhelyek többségét a látogatók anélkül böngészhetik, hogy bármiféle információt meg kellene adniuk magukról, egyes elektronikus szolgáltatások (e-szolgáltatások) igénybevételéhez azonban szükség van személyes információk közlésére. A személyes adatok megadását igénylő weboldalak üzemeltetői a megadott információkat a fent említett rendeletben foglalt előírásokkal összhangban kezelik, és egyedi adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan használják fel ezeket az adatokat.

Ennek megfelelően:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön
 • mindegyik intézménynél adatvédelmi felelős gondoskodik a rendelet előírásainak betartásáról, aki ezen túlmenően tanácsokkal látja el az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítéséről (lásd a rendelet 24. cikkét);
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző szervként mindegyik intézménynél figyelemmel kíséri a szabályok betartását (lásd a rendelet 41–45. cikkét).

Az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel ezen oldalak felett a Bizottság nem rendelkezik befolyással, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az Ön által felkeresett külső webhelyek adatvédelmi szabályait.

Mit jelent e-szolgáltatás?

Az EUROPA oldalain kínált e-szolgáltatások és e-erőforrások egyfelől a polgárok és a vállalkozások, másfelől az európai intézmények közötti kommunikációt hivatottak elősegíteni.

Az EUROPA webhelyein háromféle e-szolgáltatást kínálunk:

 • információs szolgáltatásokat, amelyek könnyű és hatékony hozzáférést biztosítanak a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és más döntéshozók számára az őket érdeklő információkhoz, és ezáltal növelik az uniós szakpolitikák és tevékenységek átláthatóságát, és megkönnyítik megértésüket;
 • interaktív kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek javítják a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és a közszférabeli szereplőkkel való kapcsolattartást, s ezáltal megkönnyítik a szakpolitikákkal kapcsolatos konzultációt és visszajelzést, ami a szakpolitikák, az uniós tevékenységek, valamint az uniós szolgáltatások kialakításához hivatott hozzájárulni;
 • alapvető ügyviteli szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az EU-val folytatott ügyintézést pl. közbeszerzési eljárások, pénzügyi műveletek, munkaerő-toborzás során, illetve eseményekre való regisztráláskor, dokumentumok ingyenes vagy térítés ellenében történő beszerzésekor.

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatokban foglalt információk

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák a felhasználók személyes adatainak felhasználására vonatkozóan:

 • milyen információk gyűjtésére kerül sor, milyen konkrét célból és milyen technikai eszközökkel gyűjti az EU – kizárólag a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben – a személyes adatokat. Az információk nem használhatók fel egyéb, a fentiekkel összeegyeztethetetlen célra;
 • kik nyerhetnek betekintést a felhasználók által megadott adatokba: az EU csak akkor továbbítja a felhasználók személyes adatait harmadik feleknek, ha ezt a fent ismertetett cél(ok) elérése indokolja, és ebben az esetben is csak a megemlített (kategóriákba tartozó) címzetteknek. Az EU nem fogja továbbítani a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára;
 • hogyan tudnak a felhasználók hozzáférni személyes adataikhoz, hogyan tudják ellenőrizni azok pontosságát, illetve helyesbíteni az esetleges pontatlanságokat. Az adatok érintettjeinek joguk van kifogást emelni személyes adataik feldolgozása ellen, amennyiben arra jogszerű indokuk van, kivéve ha ezen adatok gyűjtésére valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, vagy ha olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy ha azokat olyan célra használják fel, amelyhez a felhasználó egyértelműen beleegyezését adta;
 • meddig őrzi meg a hivatal a felhasználók adatait. Az EU csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további feldolgozás céljából szükség van;
 • milyen biztonsági intézkedések szolgálják a visszaélések és az engedély nélküli hozzáférés elleni védelmet;
 • kihez fordulhatnak a felhasználók kérésükkel vagy panaszukkal.

Europa Analytics 

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A Piwik az EUROPA portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. Ezt a látogatók saját belátásuk szerint le is tilthatják. Ha később meggondolják magukat, a nyomon követést bármikor újra engedélyezhetik.

Az adatgyűjtés letiltásához/jóváhagyásához használja az alábbi szöveghez tartozó jelölőnégyzetet.

Az intézményközi portált (europa.eu) az Európai Bizottság az összes uniós intézmény és szerv nevében üzemelteti. Kérjük, látogasson el az alábbi, jogi nyilatkozatot tartalmazó oldalra, ahol lehetősége van arra, hogy engedélyezze/letiltsa a látogatásokat figyelemmel kísérő cookie-k használatát.

Az EU más szervei és intézményei (pl. az Európai Parlament) saját elemző szolgáltatásaikat használják webanalitikai célokra. Részletes információkért látogasson el az adott szervek és intézmények jogi nyilatkozatait tartalmazó weboldalakra.

A cookie-k letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.

További információk az Europa Analytics szolgáltatásról

Hogyan kezeljük a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket?

Sok EUROPA-weboldalon rendelkezésre áll a kapcsolattartásra szolgáló gomb, melyre rákattintva a felhasználók e-mail-üzenetben elküldhetik kérdéseiket és észrevételeiket a webhely üzemeltetőjének.

E-mail-üzenet küldése esetén a személyes adatok gyűjtésére csak a válaszadáshoz szükséges mértékben kerül sor. Ha a postafiók kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre, az üzenetet egy másik ügyosztályhoz továbbítják. A felhasználókat e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy kérdésüket melyik szolgálathoz továbbítottuk.

Kérjük, e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit foglalja bele a nekünk küldendő e-mailbe.

Hogyan biztosítjuk az Ön által szolgáltatott adatok védelmét?

Az összegyűjtött személyes adatok és a fentiekben említett konzultációval kapcsolatos minden információ tárolására az adatfeldolgozó feladatát betöltő, fent említett külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak a 45/2001/EK rendeletben előírtaknak megfelelően biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát. 

Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja azokat, kérjük, az alábbiakban megadott elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, és pontosan ismertesse kérését. 

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, válasz az Európai Unióval kapcsolatos általános kérdésekre, valamint információk azok számára, akik el szeretnének látogatni az uniós intézmények valamelyikébe