Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Készségek és képesítések

Munkavégzésünk, tanulásunk, társadalmi szerepvállalásunk és mindennapi életvitelünk módja a technológiai fejlődésnek, a globális és demográfiai kihívásoknak megfelelően folyamatosan változik. Az egyének a megfelelő készségekkel alkalmazkodni tudnak ezekhez a változásokhoz és biztosítani tudják jólétüket, miközben aktívan hozzájárulnak a társadalomhoz, a termelékenységhez és a gazdasági növekedéshez.

Napjainkban az embereknek készségek egész sorával kell rendelkezniük az olyan alapkészségektől kezdve, mint az írni, olvasni és számolni tudás, a digitális készségeken át, a szakmai vagy technikai készségekig, a vállalkozói ismeretekig, valamint az olyan transzverzális ismeretekig, mint az idegennyelv-tudás vagy a tanulás képessége és a kezdeményezőkészség.

Napjainkban Európa számtalan kihívással szembesül:

  • Az európaiaknak még mindig elfogadhatatlanul nagy arányban – minden ötödik embernek – gondot okoz az írás és az olvasás, és ennél is többen küszködnek a számolással és a digitális ismeretekkel. A migránsok és menedékkérők jelentős hányada híján van az alapkészségeknek és alig-alig ismerik a befogadó országok nyelvét, ezért esetükben igen magas a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztettség kockázata.
  • Sok európai azért nem tud elhelyezkedni, mert nem rendelkezik a szükséges készségekkel, vagy olyan munkahelyen dolgozik, amely nem felel meg az adottságainak. Sőt, a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek is 30%-a olyan munkát végez, amelyhez nem lenne szükség egyetemi képesítésre.
  • Ugyanakkor a munkáltatók 40%-a nem talál megfelelő készségekkel rendelkező munkatársakat az üres álláshelyek betöltésére, és túlzottan kevés olyan ember van, aki felkészültsége, gondolkodásmódja és kompetenciái révén saját vállalkozást tudna indítani vagy új lehetőségeket tudna felkutatni.

Európában az oktatás és a képzés tagállami kompetencia. A nemzeti és regionális munkaerőpiacok és oktatási rendszerek a saját kihívásaikkal szembesülnek, ugyanakkor a tagállamok problémái és lehetőségei is hasonlóak.

Ezért a készségekhez kapcsolódó európai kezdeményezések minden európai érdekelt felet mobilizálni kívánnak a következő cselekvési területeken:

Számos tagállam részesül éves rendszerességgel készségfejlesztéshez kapcsolódó országspecifikus ajánlásokban, ami segítséget nyújt nekik nemzeti szakpolitikáik alakításához.

nemzeti készségstratégiák kialakításához az OECD közreműködésével vehető igénybe segítség, így a tagállamok konkrét szakpolitikai válaszokat dolgozhatnak ki, az uniós finanszírozás pedig segíti a szakpolitikai tervek gyakorlatba való átültetését:

A Bizottság korábban számos szakpolitikai intézkedést javasolt a készségekhez kapcsolódó főbb kihívások és problémák kezelésére; ilyen volt például az Új munkahelyekhez szükséges új készségek vagy a Gondoljuk újra az oktatást.

2016. június 10-én elfogadta az új és átfogó európai készségfejlesztési programot, amely tíz intézkedést javasol az Európában élő emberek jobb készségekkel való felruházásához.

Oldal megosztása