Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Készségek és képesítések

A technológiai fejlődés, a globális és demográfiai trendek hatására változik az, ahogyan dolgozunk, tanulunk, részt veszünk a társadalom életében és éljük a mindennapjainkat. A megfelelő készségek segítenek abban, hogy igazodni tudjunk a változásokhoz és biztosítsuk jóllétünket, miközben hozzájárulunk a társadalomhoz, a termelékenységhez és a gazdasági növekedéshez.

Készségek széles skálájával kell rendelkeznünk, mint pl. írástudás, számolni tudás, digitális jártasságszakmai és technikai készségek, vállalkozói készségek és transzverzális készségek (pl. idegennyelv-tudás vagy személyes fejlődés és a tanulás elsajátítása).

Jelenleg Európa számos kihívással szembesül:

  • A zöld és a digitális átállás újradefiniálja életmódunkat, munkánkat és kapcsolatainkat, ezért a készségeinket is fejleszteni kell annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázhassuk az azokban rejlő lehetőségeket.
  • demográfiai változás szükségessé teszi, hogy Európa teljes mértékben kihasználja a rendelkezésére álló tehetséget és sokféleséget. Ugyanakkor munkalehetőségeket is teremt az ezüst gazdaságban és a gondozási szolgáltatásokat nyújtó gazdasági ágazatokban.
  • Covid19-világjárvány miatt milliók számára vált valósággá a távmunka és távtanulás az EU-ban, ami felfedte a digitális felkészültség korlátait is. A pandémia emellett sok munkalehetőséget beszűkített.
  • Túl sokan azért nem tudnak elhelyezkedni, mert nincsenek meg a megfelelő készségeik, míg mások olyan munkát végeznek, amelyek nem felel meg a tehetségüknek.
  • Ugyanakkor a munkáltatók 40%-a nem talál megfelelő készségekkel rendelkező alkalmazottakat a megüresedett álláshelyek betöltésére; és csak nagyon kevesen vannak olyan készségek és lehetőségek birtokában, amelyekkel saját vállalkozást indíthatnak.
  • Az európaiak 20%-ának vannak gondjai az írással és az olvasással, és még többen vannak azok, akiknek digitális jártassága és számolási készsége gyenge. Ez elfogadhatatlanul magas arány.
  • felnőtteknek csak 40%-a tanul, noha mindenkinek lehetőséget kell kapnia arra, hogy rendszeresen frissítse készségeit.

Az oktatás és a képzés Európában a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállami és regionális munkaerőpiacok, valamint az oktatási és képzési rendszerek kihívásai egymástól különbözőek, de valamennyi tagállam hasonló problémákkal és lehetőségekkel találja szembe magát.

A készségekre irányuló európai kezdeményezések mozgósítani hivatottak az európai érintetteket az alábbi cselekvési irányvonalak mentén:

Az elkövetkező öt évre szóló európai készségfejlesztési program (2020. július 1.) tizenkét intézkedést határoz meg az európai munkavállalók készségeinek javítása érdekében.

A Bizottság minden évben országspecifikus ajánlásokat címez sok tagállamnak a készségfejlesztés témájában, amelyekkel irányt mutat a tagállami döntéshozóknak. Az EU emellett pénzzel is segíti a politikai célok gyakorlati megvalósítását:

Oldal megosztása