Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kompetenser och kvalifikationer

Vårt sätt att arbeta, utbilda oss, delta i samhället och leva i vardagen ändras i takt med den tekniska utvecklingen och de globala och demografiska utmaningarna. Rätt kompetens hjälper oss att anpassa oss till utvecklingen och må bra samtidigt som vi på ett produktivt sätt kan bidra till samhället och den ekonomiska tillväxten.

I dagens samhälle behöver vi en rad olika kompetenser, från grundläggande färdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna och ha viss digital kompetens, till yrkeskunskaper, tekniska färdigheter och entreprenörskompetens. Det behövs också generella färdigheter, t.ex. kunskaper i främmande språk och personlig utveckling och kompetens att lära sig att lära.

EU står inför en rad utmaningar:

  • Den gröna och digitala omställningen påverkar hur vi lever, jobbar och interagerar och kräver en utveckling av vår kompetens för att vi ska få ut så mycket som möjligt av omställningen.
  • Befolkningsutvecklingen innebär att EU måste utnyttja allas kompetens och hela sin mångfald. Samtidigt kommer den att skapa nya jobb i den så kallade silverekonomin och omsorgsekonomin.
  • Till följd av coronapandemin har distansarbete och distansundervisning blivit vardag för miljoner människor i EU, men det har också avslöjat begränsningarna i vår digitala beredskap. Coronakrisen har också försämrat mångas möjligheter att få jobb.
  • Alltför många människor har jobb som inte motsvarar deras kunnande eller har svårt att hitta jobb eftersom de inte har rätt kompetens.
  • Samtidigt anger 40 % av arbetsgivarna att de inte hittar folk med rätt kompetens till sina lediga tjänster – dessutom har alltför få människor den kompetens och får det stöd som behövs för att våga starta eget företag.
  • En oacceptabelt hög andel av EU-invånarna – en av fem – har läs- och skrivsvårigheter och ännu fler har bristande räknefärdigheter och digital kompetens.
  • Trots att alla bör få chans att regelbundet öka sina kunskaper är det bara 4 av 10 vuxna som deltar i utbildning.

Utbildning tillhör medlemsländernas behörighetsområde. De nationella och regionala arbetsmarknaderna har olika utmaningar, men problemen och möjligheterna är i stort sett desamma i alla medlemsländer.

Därför vill EU involvera alla aktörer i Europa med sina olika kompetensinitiativ:

Den europeiska kompetensagendan från den 1 juli 2020 innehåller en femårig handlingsplan med tolv åtgärder som ska hjälpa EU-invånarna att höja sin kompetens.

Många medlemsländer får varje år landsspecifika rekommendationer om kompetensutveckling som ska vägleda deras nationella beslutsfattande. EU-finansieringen bidrar till att omsätta de politiska besluten i konkreta åtgärder.

Dela den här sidan