Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kompetenser och kvalifikationer

Hur vi arbetar, lär oss nya saker, tar del av samhället och lever våra liv i vardagen förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen samt globala och demografiska utmaningar. Rätt kompetens hjälper individer att anpassa sig till dessa förändringar och borgar för ett välbefinnande, samtidigt som de bidrar till samhället, produktivitet och ekonomisk tillväxt.

Idag behöver människor vara utrustade med en rad olika kompetenser från grundläggande kunskaper, t.ex. läsa och skriva, räkna, och datakunskaper till yrkesutbildning eller tekniska färdigheter samt kompetens inom entreprenörskap och övergripande kompetens, t.ex. främmande språk, eller förmåga att lära sig och ta initiativ.

Europa står idag inför ett antal utmaningar:

  • En oacceptabelt hög andel av européerna – en av fem – kämpar fortfarande med att läsa och skriva, och ännu fler kan inte räkna och har dåliga datakunskaper. En stor del av alla invandrare och asylsökande saknar grundläggande färdigheter och har en dålig kunskap om värdlandets språk, och löper därmed stor risk att drabbas av arbetslöshet, fattigdom och social utslagning.
  • Många i Europa kan inte hitta ett jobb eftersom de inte har rätt kompetens eller så arbetar de med jobb som inte stämmer överens med deras kunskap. Faktum är att 30 % av alla som har en högskoleexamen arbetar med jobb där det inte behövs någon universitetsutbildning.
  • Samtidigt kan 40 % av arbetsgivarna inte hitta personer med rätt kompetens för att fylla de lediga platserna, och för få människor har förutsättningar, tankesätt eller kompetens att starta en egen verksamhet eller leta efter nya möjligheter.

Utbildning och undervisning i Europa är medlemsstaternas kompetens. Nationella och regionala arbetsmarknader och utbildningssystem står inför sina egna specifika utmaningar, men medlemsstaterna står inför liknande problem och möjligheter.

Det är därför europeiska initiativ för kompetens syftar till att mobilisera alla europeiska aktörer på följande sätt:

Landsspecifika rekommendationer för kompetensutveckling riktar sig till ett stort antal medlemsstater varje år för att vägleda det nationella policyarbetet.

Stöd för att utveckla nationella kompetensstrategier  tillsammans med OECD finns tillgängligt för att hjälpa medlemsstaterna att utforma konkreta politiska åtgärder, samtidigt som EU-finansiering hjälper till att tillämpa politiska utformningar:

Kommissionen har tidigare föreslagit en serie politiska åtgärder för att ta itu med viktiga utmaningar och problem angående kompetens, inklusive Ny kompetens för nya arbetstillfällen och En ny syn på utbildning.

Den 10 juni 2016 antog den en ny och omfattande Ny kompetensagenda för Europa  som föreslår tio åtgärder för att hjälpa människor i Europa med bättre kompetens.

Dela den här sidan