A többnyelvűségi politika

Az Európai Bizottság Európa-szerte támogatja a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget.

Milyen szerepet játszik az EU a nyelvtudás előmozdításában?

Az Európai Bizottság Európa-szerte támogatja a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget.

A tagállami kormányokkal karöltve azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy minden európainak lehetősége nyíljon arra, hogy fiatal korától kezdve tanulhasson két idegen nyelvet. Erről a célkitűzésről az uniós állam-, illetve kormányfők már 2002-ben megállapodtak. Az EU vezetői 2017 decemberében újonnan megerősítették, hogy: „fokozni kell a nyelvtanulást, hogy minél több fiatal beszéljen az anyanyelvén kívül legalább két másik európai nyelvet”.

Miért van erre szükség?

Az Európai Unió jelmondata a következő: „Egyesülve a sokféleségben”. Ennek az alapelvnek az egyik megnyilvánulása a nyelvek harmonikus egymás mellett élése Európában. A nyelvtudás összekapcsol bennünket: lehetővé teszi a különböző országokban és kultúrákban élőknek, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást.

Az idegen nyelvi készségek megléte egyre fontosabb ahhoz, hogy a fiatalok könnyebben találjanak munkát, és felvértezi őket arra, hogy külföldön keressenek állást. Ráadásul a versenyképesség szempontjából sem közömbös, hiszen a nyelvi készségek hiánya miatt számos vállalat eshet el szerződésektől, az idegen nyelveket nem beszélő álláskeresők pedig nem tudnak más nyelvterületeken elhelyezkedni.

Túl sok európai kerül ki anélkül az oktatási rendszerből, hogy használni tudna egy idegen nyelvet – hatékonyabbá kell tehát tenni a nyelvtanítást és -tanulást.

Mit tesz az EU?

A fenti igényeket kielégítendő az Európai Bizottság:

A fenti tevékenységek érdekében:

Az Erasmus+ program pedig lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy nyelvtudásukat külföldi tanulás és képzés során fejlesszék.