Kulcskompetenciák és alapkészségek

Az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal karöltve azon fáradozik, hogy minden polgár már kora gyermekkortól és egész életen át fejleszteni tudja alapkészségeit és kulcskompetenciáit.

Miről is van szó?

Mindenkit megillet a jog, hogy az életben való boldoguláshoz szükséges alapképességek és -készségek (ún. kulcskompetenciák) elsajátítása érdekében színvonalas és inkluzív oktatásban részesüljön, képezhesse magát és tanulhasson akár egész életén át. Ezeket a kompetenciákat senki sem nélkülözheti személyisége kiteljesedéséhez és fejlődéséhez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz.

A 2015-ös nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés) ugyanakkor azt tárta fel, hogy az Európai Unióban minden ötödik diáknak nehézségei vannak a szövegértéssel és a matematikával, illetve hiányoznak az alapvető természettudományi ismeretei. A 2012. évi PISA-felmérés eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy a természettudomány terén gyengén teljesítők aránya 2015-ben 20,6%-ra nőtt (ez 4 százalékpontos növekedést jelent), a szövegértést tekintve ez az arány 19,7% (a korábbinál 1,9 százalékponttal több), a matematikai készségeket nézve pedig elérte a 22,2%-ot (azaz +0,1 százalékpont). Ami a digitális készségeket illeti, a teljes uniós népesség 44%-a teljesít gyengén, 19%-a pedig teljesen híján van ezeknek a készségeknek.

Az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal karöltve azon fáradozik, hogy minden polgár már kora gyermekkortól és egész életen át fejleszteni tudja alapkészségeit és kulcskompetenciáit.

Milyen lépésekre került sor eddig?

2018 májusában az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács ajánlást fogadott el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, amely a területtel foglalkozó korábbi ajánlás helyébe lépett. A kulcskompetenciák és az alapkészségek fejlesztésének előmozdítása érdekében a javaslat a következőkre helyezi a hangsúlyt:

  • a magas színvonalú oktatás és képzés, valamint az egész életen át tartó tanulás egyetemes elérhetőségének biztosítása;
  • támogatás az oktató-nevelő szakemberek számára;
  • változatos tanulási módozatok és közelítésmódok kialakításának ösztönzése az egész életen át tartó tanulás kontextusában;
  • a kulcskompetenciák felmérésére és validálására szolgáló módszerek feltérképezése.

Melyek a következő lépések?

2020-ra 15% alá kell csökkenteni azoknak a 15 éves fiataloknak az arányát, akiket az alapkészségek tekintetében a PISA-felmérések a gyengén teljesítők kategóriájába sorolnak. A Bizottság a kölcsönös tanulásnak és a bevált módszerek cseréjének az előmozdításával támogatja az EU-tagállamok erőfeszítéseit az alapkészségek és a kulcskompetenciák egyetemes megerősítése terén.