Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Osaaminen ja pätevyydet

Tapamme tehdä työtä, kouluttautua, olla yhteiskunnan jäseniä ja elää jokapäiväistä elämäämme muuttuvat teknologian kehityksen sekä globaalien ja väestörakenteeseen liittyvien haasteiden myötä. Oikeat taidot auttavat ihmisiä mukautumaan erilaisiin muutoksiin, turvaamaan hyvinvointinsa ja antamaan panoksensa yhteiskunnan kehittymiseen, tuottavuuteen ja talouskasvuun.

Tämän päivän maailmassa ihmisellä on hyvä olla laaja skaala taitoja: perustaitojen (luku- ja laskutaito sekä tietotekninen osaaminen) ohella tarvitaan ammatillista tai teknistä osaamista sekä yrittäjätaitoja ja monialaisia taitoja, kuten kielitaitoa ja kykyä henkilökohtaiseen kehitykseen ja oppimistaitojen kehittämiseen.

Euroopalla on edessään lukuisia haasteita:

  • Siirtyminen kohti vihreämpää ja digitaalisempaa elämää muokkaa tapojamme elää, tehdä työtä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siirtymisen koko potentiaalin hyödyntäminen edellyttää osaamisen päivittämistä.
  • Väestörakenteen muutos edellyttää, että Euroopassa otetaan käyttöön koko lahjakkuus- ja monipuolisuusreservi. Muutos synnyttää myös uusia työllistymismahdollisuuksia seniori- ja hoivataloudessa.
  • Covid-19-pandemia on tehnyt etätyöstä ja etäopiskelusta todellisuutta miljoonille kansalaisille EU:ssa. Samalla se on tuonut esiin EU:n digitaalisten valmiuksien rajoittuneisuuden. Pandemia on myös heikentänyt monien työllistymistä.
  • Liian moni ei löydä nyt työtä sen takia, että hänellä ei ole oikeantyyppistä osaamista, tai tekee työtä, johon on ylipätevä.
  • Samaan aikaan 40 % työnantajista ei löydä tarvitsemiaan osaajia avoimiin työtehtäviin, ja liian harvalla työttömällä on tarvittavaa osaamista ja tukea siihen, että yrittäjäksi ryhtyminen olisi varteenotettava vaihtoehto.
  • Aivan liian monella eurooppalaisella – yhdellä viidestä – on luku- ja kirjoitustaito-ongelmia, ja vielä useammalla on riittämättömät lasku- ja digitaalitaidot.
  • Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kehittää osaamistaan säännöllisesti, mutta käytännössä niin tekee vain 4 aikuista 10:stä.

Koulutus kuuluu EU:ssa jäsenmaiden toimivaltaan. Kansallisilla ja alueellisilla työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmillä on omat haasteensa, mutta kaikilla EU-mailla on samankaltaiset ongelmat ja mahdollisuudet.

Tästä syystä on luotu eurooppalaisia osaamisaloitteita, joilla pyritään mobilisoimaan kaikki eurooppalaiset sidosryhmät. Toimintalinjat ovat seuraavat:

1. heinäkuuta 2020 julkaistussa Euroopan osaamisohjelmassa esitetään viisivuotinen toimintasuunnitelma, jossa on 12 toimea EU-kansalaisten osaamisen kehittämiseksi.

Monille EU-maille annetaan vuosittain osaamisen kehittämiseen liittyviä maakohtaisia suosituksia, jotka tukevat kansallista koulutuspolitiikkaa, ja EU-rahoituksella helpotetaan politiikan muuttamista käytännöksi:

Jaa tämä sivu