Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Osaaminen ja pätevyydet

Tapa, jolla teemme työtä, opimme, osallistumme yhteiskunnan toimintaan ja elämme arkea muuttuu jatkuvasti tekniikan kehityksen sekä maailmanlaajuisten ja väestöllisten haasteiden myötä. Oikea osaaminen auttaa ihmisiä mukautumaan näihin muutoksiin ja varmistamaan oman hyvinvointinsa sekä antamaan panoksensa yhteiskunnalle, tuottavuudelle ja taloudelliselle kasvulle.

Nykyään ihmiset tarvitsevat monenlaisia taitoja: perustaitoja, kuten luku- ja laskutaitoa, digitaalisia taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja sekä yrittäjätaitoja ja poikittaistaitoja, kuten vieraita kieliä tai oppimis- ja aloitekykyä.

Euroopalla on ratkaistavanaan useita haasteita:

  • Yhdellä viidestä eurooppalaisesta on edelleen vaikeuksia lukea ja kirjoittaa, ja vielä suuremmalla osalla on huono laskutaito ja digitaalinen osaaminen. Tämä ei ole hyväksyttävää. Merkittävällä osalla siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista on puutteita perusosaamisessa ja huono isäntämaan kielitaito, joten työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaara on heidän kohdallaan suuri.
  • Monet ihmiset eivät löydä töitä Euroopassa, koska heillä ei ole oikeaa osaamista tai he ovat työssä, joka ei vastaa heidän osaamistaan. Jopa 30 % ylimmän asteen tutkinnon suorittaneista työskentelee tehtävissä, joissa ei tarvita yliopistotutkintoa.
  • Samaan aikaan 40 % työnantajista ei löydä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen avoimia työpaikkoja varten, ja liian harvoilla ihmisillä on riittäviä materiaalisia ja henkisiä valmiuksia sekä osaamista perustaa oma yritys tai etsiä uusia mahdollisuuksia.

Koulutus on Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivallan alainen alue. Kansallisiin ja alueellisiin työmarkkinoihin ja koulutusjärjestelmiin kohdistuu omat erityishaasteensa, mutta jäsenvaltioilla on samankaltaisia ongelmia ja mahdollisuuksia.

Siksi osaamista koskevat eurooppalaiset aloitteet on tarkoitettu kaikkien eurooppalaisten sidosryhmien käyttöön seuraavien toimintalinjojen mukaisesti:

Osaamisen kehittämiseen liittyviä maakohtaisia suosituksia on annettu joka vuosi lukuisille jäsenvaltioille avustamaan niiden kansallista päätöksentekoa.

Jäsenvaltioiden käytettävissä on OECD:n kanssa yhteistyössä järjestettyä kansallisten osaamisstrategioiden kehitystukea, jolla jäsenvaltiot voivat suunnitella konkreettisia käytäntöjä, ja EU:n rahoitus auttaa käytäntöjen toteutuksessa:

Komissio on ehdottanut aikaisemmin useita toimintatapoja, jotka koskevat osaamiseen liittyviä keskeisiä aiheita ja haasteita, mukaan lukien New Skills for New Jobs- sekä Koulutuksen uudelleenajattelu -hanke.

Komissio aloitti 10. kesäkuuta 2016 uuden ja kattavan osaamisohjelman Euroopalle, jossa ehdotettiin kymmentä toimenpidettä Euroopan kansalaisten osaamisen kehittämiseen.

Jaa tämä sivu