EU-rahoituksen hallinnointi

EU:n talousarvio

Yleiskatsaus EU:n talousarviojärjestelmään sekä budjettipääosaston uutisia, tulosraportteja ja tilastotietoja.

Säännöt ja periaatteet

EU:n rahoitusta ja tarjouskilpailuja koskevilla säännöillä ja periaatteilla varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada EU:n rahoitusta ja että EU:n varoja käytetään asianmukaisesti.