Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Ħiliet u kwalifiki

Il-mod kif naħdmu, nitgħallmu, nieħdu sehem fis-soċjetà u ngħixu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum qed jinbidel bi żviluppi teknoloġiċi, sfidi globali u demografiċi. Il-ħiliet it-tajba jgħinu lill-individwi jaġġustaw għal dawn il-bidliet u jiżguraw il-benesseri tagħhom filwaqt li jikkontribwixxu għas-soċjetà, il-produttività u t-tkabbir ekonomiku.

Illum in-nies għandhom bżonn ikollhom varjetà ta’ ħiliet li jvarjaw minn ħiliet bażiċi, bħalma huma l-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali, għall-ħiliet vokazzjonali jew tekniċi kif ukoll ħiliet intraprenditorjali u ħiliet trasversali bħalma huma l-lingwi barranin jew l-iżvilupp personali u t-tagħlim dwar kif titgħallem.

L-Ewropa llum qed tiffaċċja għadd ta’ sfidi:

  • It-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali qed isawru mill-ġdid il-mod kif ngħixu, naħdmu u ninteraġixxu u jappellaw għal bidla fis-settijiet tal-ħiliet biex naħsdu l-potenzjal sħiħ tagħhom.
  • Il-bidla demografika teħtieġ li l-Ewropa tuża t-talenti u d-diversità kollha tagħha. Fl-istess ħin, se tiġġen­era wkoll opportunitajiet ġodda ta’ impjiegi fl-ekonomiji tal-anzjani u tal-kura.
  • Il-pandemija tal-COVID-19 għamlet it-telexogħol u l-apprendiment mill-bogħod realtà għal miljuni ta’ nies fl-UE, u żvelat il-limitazzjonijiet tat-tħejjija diġitali tagħna. Il-pandemija affettwat ukoll b’mod negattiv l-opportunitajiet ta’ xogħol għal ħafna.
  • Wisq nies ma jistgħux isibu impjieg minħabba li m’għandhomx il-ħiliet it-tajba jew qed jaħdmu f’impjiegi li ma jaqblux mat-talenti tagħhom.
  • Fl-istess ħin, 40% tal-impjegaturi ma jistgħux isibu nies bil-ħiliet it-tajba biex jimlew il-postijiet tax-xogħol battala tagħhom; u ftit wisq nies għandhom is-settijiet ta’ ħiliet u l-appoġġ biex jaraw it-twaqqif tan-negozju tagħhom bħala rotta realistika.
  • Proporzjon għoli inaċċettabbli ta’ Ewropej – wieħed minn kull ħamsa ­ jitħabtu biex jaqraw u jiktbu, u saħansitra aktar nies ma għandhomx ħiliet numeriċi u diġitali baxxi.
  • Filwaqt li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jtejjeb il-ħiliet tiegħu fuq bażi regolari – 4 biss minn kull 10 adulti jieħdu sehem fl-apprendiment.

L-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa huma l-kompetenza tal-Istati Membri. Is-swieq tax-xogħol u s-sistemi edukattivi nazzjonali u reġjonali qed iħabbtu wiċċhom mal-isfidi speċifiċi tagħhom iżda l-Istati Membri jikkondividu problemi u opportunitajiet simili.

Huwa għalhekk li l-inizjattivi Ewropej għall-ħiliet għandhom l-għan li jimmobilizzaw il-partijiet ikkonċernati Ewropej kollha fuq il-linji ta’ azzjoni li ġejjin:

L-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet tal-1 ta’ Lulju 2020 tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni ta’ ħames snin b’12-il azzjoni biex tgħin lin-nies fl-Ewropa jingħataw ħiliet aħjar.

Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet huma indirizzati lil għadd kbir ta’ Stati Membri kull sena biex jiggwidaw it-tfassil tal-politika nazzjonali tagħhom u l-finanzjament tal-UE jgħin biex it-tfassil tal-politiki jiġi implimentat fil-prattika:

Ixxerja din il-paġna