Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Gebėjimai ir kvalifikacija

Dėl technologinės plėtros, pasaulinių ir demografinių iššūkių keičiasi mūsų darbo, mokymosi, dalyvavimo visuomenės gyvenime būdai ir kasdienis gyvenimas. Tinkami įgūdžiai padeda žmonėms prisitaikyti prie šių pokyčių ir užsitikrinti gerovę. Kartu tai naudinga visuomenei, padeda didinti našumą ir užtikrinti ekonomikos augimą.

Šiais laikais žmonėms reikia įvairių įgūdžių: pagrindinių įgūdžių, tokių kaip raštingumas, gebėjimas skaičiuoti ir skaitmeniniai įgūdžiai, profesinių arba techninių įgūdžių, verslumo įgūdžių ir universaliųjų įgūdžių, tokių kaip užsienio kalbų mokėjimas arba susijusių su asmeniniu tobulėjimu ir mokymusi mokytis.

Europai šiuo metu tenka spręsti keletą uždavinių:

  • vykstant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai keičiasi mūsų gyvenimo, darbo ir bendravimo būdai ir reikia keisti turimus įgūdžius, kad būtų išnaudotos visos šių permainų galimybės;
  • dėl demografinių pokyčių Europa turi pasinaudoti visais savo gebėjimais ir įvairove. Kartu tai suteiks ­galimybę kurti naujas darbo vietas senjorų ir priežiūros sektoriuose;
  • dėl COVID-19 pandemijos milijonams ES gyventojų teko dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu. Tuomet paaiškėjo mūsų skaitmeninės parengties trūkumai. Be to, dėl pandemijos daug kam tapo sunkiau įsidarbinti;
  • pernelyg daug žmonių negali rasti darbo, nes neturi reikiamų įgūdžių, arba dirba jų gebėjimų neatitinkantį darbą;
  • tuo pat metu 40 proc. darbdavių nepavyksta rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų laisvoms darbo vietoms užimti ir per mažai žmonių turi reikiamų įgūdžių ir gali gauti paramos, kad galėtų nuosavo verslo steigimą laikyti įgyvendinamu planu;
  • nepriimtinai didelė europiečių dalis – kas penktas – prastai skaito ir rašo, dar daugiau turi prastus skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius;
  • nors visi turėtų turėti galimybę nuolat tobulinti savo įgūdžius, tai daro tik 4 iš 10 suaugusiųjų.

Europoje švietimas ir mokymas yra valstybių narių kompetencija. Kiekviena nacionalinė ir regioninė darbo rinkos bei švietimo sistema turi savo konkrečių spręstinų uždavinių, tačiau visose valstybėse narėse yra panašių problemų ir galimybių.

Todėl su įgūdžiais susijusiomis Europos iniciatyvomis siekiama sutelkti visus Europos suinteresuotuosius subjektus tam tikrų krypčių veiklai.

2020 m. liepos 1 d. Europos įgūdžių darbotvarkėje nustatytas penkerių metų veiksmų planas, kuriame numatyta 12 veiksmų, kuriais siekiama padėti Europos žmonėms įgyti geresnių įgūdžių.

Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose daug valstybių narių kasmet pateikiama rekomendacijų dėl įgūdžių ugdymo, kad jos galėtų orientuoti savo nacionalinės politikos formavimą, o ES lėšos padeda politikos projektus įgyvendinti.

Bendrinti šį puslapį