Asmens duomenų apsauga

Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Europos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama Reglamentu (ES) 2018/1725 dėl ES institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų tvarkomų asmens duomenų apsaugos.

Ši politika taikoma visoms Europos Komisijos srities ec.europa.eu svetainėms. Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokių asmens duomenų, kartais reikia pateikti informacijos, kad lankytojui būtų galima suteikti pageidaujamas e. paslaugas.

Tais atvejais, kai interneto svetainėse reikalaujama tokios informacijos, ji tvarkoma visapusiškai laikantis minėto reglamento, o tų svetainių specialiuose pareiškimuose apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų duomenų naudojimą.

Šiuo atžvilgiu:

 • duomenų valdytojas kiekvienos e. paslaugos atveju užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos,
 • Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomas reglamentas, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus,

 • visoms institucijoms Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija.

Europos Komisijos srities ec.europa.eu interneto svetainėse gali būti teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kad lankytojai galėtų mūsų svetainėse naudotis trečiosios šalies turiniu, jiems gali reikėti sutikti su konkrečiomis jos sąlygomis (įskaitant ir slapukų politiką), kurioms įtakos mes neturime.

E. paslaugos

E. paslauga portale EUROPA yra paslauga arba išteklius, kuriais gerinamos piliečių ir ES institucijų bendravimo galimybės.

Portale EUROPA yra teikiamos 3 rūšių e. paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kuriomis naudojantis galima paprastai ir veiksmingai gauti informacijos;
 • sąveikiosios ryšių paslaugos, kad būtų galima lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimų;
 • sandorių paslaugos, kurios suteikia galimybę sudaryti pagrindinių formų ES sandorius, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų užsisakymo.

Informacija, pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą

Specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta toliau nurodyta informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama,
 • kokiu tikslu ji renkama,
 • techninės priemonės, kuriomis ji renkama,
 • kam prieinama jūsų informacija,
 • kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir ją pataisyti,
 • kiek laiko saugomi jūsų duomenys,
 • kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją,
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar skundų.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti analizuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Galite nesutikti, kad ši priemonė būtų naudojama. Tai galima padaryti slapukų juostoje, kuri parodoma pirmo aplankyto puslapio viršuje, arba „Europa Analytics“ puslapyje.

Pasirinkimas, kad ši priemonė nebūtų naudojama, neturės įtakos jūsų naršymui portalo EUROPA svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Kontaktai

Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra kontaktų mygtukas, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.

Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti.

Jeigu už pašto dėžutės aptarnavimą atsakingi darbuotojai į jūsų klausimą atsakyti negali, jūsų e. laiškas bus persiųstas kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Informacijos saugojimas

Surinktus asmens duomenis Europos Komisija saugo laikydamasi 2017 m. sausio mėn. Komisijos sprendimo dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Tais atvejais, kai surinkti asmens duomenys saugomi duomenų tvarkytojo funkciją atliekančio išorės subrangovo kompiuteryje, jis privalo laikytis specialių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolių, nustatytų 2016 m. balandžio mėn. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. 

 

Duomenų tikrinimas, keitimas arba ištrynimas

Jeigu norite patikrinti, kokie jūsų asmens duomenys saugomi portale EUROPA ir jo pasvetainėse, juos keisti arba ištrinti, naudodamiesi toliau pateikta forma galite susisiekti su Komunikacijos generalinio direktorato Portalo „Europa“ internetinės komunikacijos skyriumi.
Savo e. laiške aiškiai nurodykite savo prašymo pobūdį (portalo EUROPA svetainėse paskelbtų asmens duomenų tikrinimas, keitimas arba ištrynimas) ir įtraukite su jūsų prašymu susijusios interneto svetainės arba tinklalapių universalųjį adresą.