Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Leidinių katalogas ir dokumentų duomenų bazė

Leidinių katalogas

„Socialinė darbotvarkė“ – tai ketvirtinis žurnalas, kuriame apžvelgiama Komisijos veikla užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse. Kiekviename numeryje skelbiamas specialių straipsnių rinkinys aktualia tema, analizės, interviu.

Visi socialinės darbotvarkės klausimai

Šioje duomenų bazėje pateikiami ES politikos dokumentai ir ataskaitos, susiję su Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties politika. Joje taip pat rasite kalbas ir ES finansuojamų projektų aprašymus.

Dokumentų duomenų bazė

„EU Publications“ – tai nuo 1952 m. skelbiamų leidinių internetinis knygynas, biblioteka ir archyvas. „EU Publications“ rasite Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD leidinių ir daugumą Europos Komisijos, Europos Parlamento, ES Tarybos, ES agentūrų ir kitų įstaigų leidinių.

ES leidiniai

Svetainėje pateikiama informacijos apie Europos Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties teisės aktus šiose srityse:

Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, sprendimų ir t. t.) ir kitų oficialių dokumentų (komunikatų ir kt.) nesutrumpinti tekstai pateikiami duomenų bazėje „Eur-Lex “.

EUR-Lex

Bendrinti šį puslapį