Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge (Švedija) vykusiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais paskelbė Europos socialinių teisių ramstį. Ramstyje išdėstyta 20 pagrindinių principų ir teisių, kuriais siekiama paremti sąžiningą ir sklandų darbo rinkos veikimą. Jie suskirstyti į tris skyrius:

  • lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti,
  • tinkamos darbo sąlygos,
  • socialinė apsauga ir įtrauktis.

Šis ramstis yra pirmasis socialinių teisių rinkinys, kurį ES institucijos paskelbė po 2000 m. Pagrindinių teisių chartijos. Komisija, siekdama šias 20 teisių ir principų perkelti į praktiką, ėmėsi konkrečių Europos lygmens iniciatyvų.

Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula Von Der Leyen 2019 m. liepą Europos Parlamente Strasbūre pasakytoje kalboje įsipareigojo laikytis šio ramsčio principų, o kitos kadencijos Komisijos politinėse gairėse pranešė apie būsimus veiksmus šiems principams ir teisėms įgyvendinti.

Nors daugybė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo priemonių yra pačių valstybių narių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės rankose, Europos Sąjungos institucijos – visų pirma Europos Komisija – gali padėti nustatyti sistemą ir gaires.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą

Bendrinti šį puslapį