Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Dokumente nustatoma 20 pagrindinių principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. 

Visų pirma jis parengtas euro zonos šalims, tačiau taikytinas visoms prisijungti pageidaujančioms ES valstybėms narėms.

Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimas – bendra valstybių narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė.

ES vadovai paskelbė Europos socialinių teisių ramstį 2017 m. lapkritį Geteborge surengtame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime.

Bendrinti šį puslapį