Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
  • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik „Europos Sąjungos oficialusis leidinys“ (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo elektroninis leidimas svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

Privatumo politika

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. Privatumo politika taikoma Europos Sąjungos svetainėms domene „europa.eu“.

 

© Europos Sąjunga, 1995–2019 m.

Pakartotinai naudoti leidžiama nurodžius šaltinį. Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo [PDF, 728 kB].

Bendrajam pakartotinio dokumentų naudojimo principui gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises, todėl naudotojams patariama susipažinti su atskirose svetainėse, tvarkomose kartu su portalu „Europa“, ir individualiuose dokumentuose pateikiamais pranešimais apie autorių teisių apsaugą. Pakartotinio naudojimo politika netaikoma dokumentams, kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės apsaugos teisės.