Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
  • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorės svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik „Europos Sąjungos oficialusis leidinys“ (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo elektroninis leidimas svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

 

Atsakomybės apribojimas dėl išorinių nuorodų

Domene „europa.eu“ esančiose Europos Komisijos svetainėse gali būti pateikiama išorinių nuorodų į svetaines, kurios yra ne domene „europa.eu“ ir kurios gali nepriklausyti Europos Komisijai arba nebūti jos finansuojamos, nekontroliuojamos Komisijos tarnybų, ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės.

Europos Komisijos interneto svetainių lankytojams nusprendus spustelėti nuorodą į kurią nors išorės svetainę, jie išeina iš oficialaus Europos Komisijos domeno ir jiems yra taikoma tos išorės svetainės slapukų, privatumo ir teisinė tvarka.

To, kaip išorės interneto svetainėse, į kurias patenkama pasinaudojus domene „europa.eu“ esančiose Komisijos interneto svetainėse pateikiamomis nuorodomis, laikomasi taikomų duomenų apsaugos ir prieinamumo reikalavimų, Europos Komisija nekontroliuoja ir už tai yra vienareikšmiškai atsakinga pati išorės interneto svetainė.

Atsakomybės apribojimas dėl pritarimo

Visų nuorodų iš Europos Komisijos interneto svetainių į kokius nors konkrečius išorinius šaltinius, internetines paslaugas ar interneto svetaines paskirtis – gerinti Europos Komisijos svetainėse teikiamą informaciją ir padėti lankytojams patekti į tas svetaines.

Tokios nuorodos nereiškia Europos Komisijos palaikymo konkretiems išoriniams ištekliams, internetinėms paslaugoms ar interneto svetainėms, nurodytame šaltinyje pateikiamos informacijos patvirtinimo ir pritarimo organizacijoms, kurioms priklauso šios išorės interneto svetainės.

Privatumo politika

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. Privatumo politika taikoma Europos Sąjungos svetainėms domene „europa.eu“.

Privatumo politika

 © Europos Sąjunga, 1995-2022

Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo.

Jei nenurodyta kitaip (pvz., individualiuose pranešimuose apie autorių teises), šioje svetainėje esantis ES priklausantis turinys licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir pakeitimai.

Jei konkretus turinys vaizduoja asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti, arba į jį įeina trečiosios šalies kūriniai, gali reikėti aiškiai nustatyti papildomas teises. Kad galėtumėte naudotis ES nepriklausančiu turiniu arba jį atkurti, jums gali tekti prašyti pačių teisių turėtojų leidimo. Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pvz., patentai, prekių ženklai, registruotieji dizainai, logotipai ir pavadinimai, Komisijos pakartotinio naudojimo politika netaikoma ir leidimai dėl jų jums nesuteikiami.